22 april 2022

Tweede bijeenkomst scholingstraject

De tweede plenaire bijeenkomst vindt plaats in De Kubus. We maken de vertaling van een visie op cultuuronderwijs naar de doelen en aanpak voor het cultuuronderwijs. In tweetallen schrijven de kunstvakdocenten op welke doelen het cultuuronderwijs volgens hen moet hebben. Vervolgens gaan zij na hoe deze doelen aansluiten bij de doelen die basisscholen vaak noemen tijdens de ICC-cursus of middels Evi, het zelfevaluatie-instrument dat scholen sinds kort gebruiken. Zij ontdekken dat er veel overlap is. We maken de overstap naar de aanpak voor cultuuronderwijs, de handvatten om cultuuronderwijs vorm te geven. Eerst ervaren de docenten van Allerd van den Bremen hoe je een creatief proces vormgeeft met muziek. Al doende bouwen de docenten zelf aan een creatief proces. Na de pauze gaan we in op andere handvatten zoals thematisch/vakoverstijgend werken, methodisch werken en het gebruik van leerlijnen.