26 maart 2021

Subsidie voor traject om deskundigheid van zzp-kunstvakdocenten te bevorderen

In maart 2021 heeft FleCk een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor het project Samen sterk voor de Flevolandse kunstexpert. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft in het kader van de Impulsregeling zzp-ers en erfgoedvrijwilligers 35.000,00 toegekend voor het genoemde project.

De komende twee jaar zal FleCk samen met haar lokale partners de deskundigheid van zzp-kunstvakdocenten, die werkzaam zijn in het Flevolandse primair onderwijs, bevorderen. Het doel is dat een vaste poule van didactisch onderlegde kunstvakdocenten ontstaat en deze docenten duurzaam in kunnen gaan op de verander(en)de vraag vanuit het onderwijs – door het leerkrachtentekort en het nieuwe CmK-programma CultuurPlus.