13 januari 2023

Tweede bijeenkomst zelfstandige kunstvakdocenten in Dronten

13 januari 2023 vond de tweede bijeenkomst plaats in de Meerpaal Dronten. De kunstvakdocenten blikten terug op hun belang voor cultuuronderwijs en hoe die samenhangt met de doelen van het (cultuur)onderwijs. Vervolgens gingen zij actief aan de slag met de thema’s die veelvuldig in het basisonderwijs worden gebruikt. Want hoe maak je die nu betekenisvol? Wanneer is er sprake van cultuuronderwijs?

Aan de hand van het thema herfst brainstormden zij over wat dit onderwerp voor mensen, met name leerlingen, betekent. In een meegebrachte les(senserie) zochten zij vervolgens naar juist die verdiepingsslag: waar gaat de les over? Gaat het over iets wat mensen maken en doen? Hoe kun je hiervoor zorgen en laten aansluiten bij de leeftijdsfase van een kind?

Na de pauze gingen zij middels Forumtheater met elkaar in gesprek aan de hand van twee casussen. In de eerste casus zaten een school en kunstvakdocent tegenover elkaar. De kunstvakdocent werd uitgedaagd de visie van de school en de redenen om met een thema te werken te achterhalen. Vervolgens verwoordden zij hoe hun lesproject juist hierbij zou kunnen aansluiten. In de tweede casus vond een gesprek tussen een culturele instelling (intermediair) en kunstvakdocent plaats: zij oefenden in het overtuigend verwoorden van hun product vanuit de eigen visie.