17 februari 2023

Derde sessie nascholing voor zelfstandige kunstvakdocenten op 17 februari

De derde sessie op 17 februari stond in het teken van de Flevolandse modules. In samenwerking met Margriet van Niejenhuis van de Meerpaal maakte Ruth Koger de kunstvakdocenten wegwijs in deze specifieke lesvorm die op Flevolandse basisscholen wordt gebruikt.

De culturele competenties die Flevolands breed zijn afgesproken als basis voor de lessen hebben we met elkaar behandeld. De kunstvakdocent onderzocht tijdens de sessie hoe deze competenties vorm krijgen in de eigen lessen. Reflectie wordt even apart uitgelicht, bijvoorbeeld door te vragen: wat is reflectie eigenlijk volgens de kunstvakdocent? En op welke manieren kun je dit vormgeven in je lessen? Kun je hier op een bepaalde manier mee omgaan zodat het meer is dan alleen een evaluatie aan het eind van de les?

Een ander belangrijk aspect binnen de Flevolandse modules is dat de kunstvakdocent twee van de drie lessen niet zelf uitvoert: de docent van school voert deze namelijk uit. De kunstvakdocent is wel de ontwerper van deze lessen.

In de sessie hebben we met elkaar gekeken hoe je dit kunt doen. Waar moet je rekening mee houden? Is jouw lesontwerp overdraagbaar? Dit vraagt andere taal en stapsgewijze uitleg. Hier hebben we in de sessie vorm aan gegeven en mee geoefend. Aansluitend aan de sessie was er een kunstvakdocent die ons heeft meegenomen in de ontwikkeling van een project; mooi om samen een kijkje in iemands keuken te krijgen.