12 april 2023

Start derde scholingstraject

Op 12 april ontmoetten de nieuwe deelnemers van het derde scholingstraject elkaar bij Poppodium Corneel. Opnieuw startte het traject met een verkenning van de basis van het cultuuronderwijs: het belang, oftewel de waarde ervan, voor jezelf en leerlingen.

De kunstvakdocenten onderzochten met behulp van verschillende werkvormen hun eigen visie op cultuuronderwijs. Waarom zijn zij ooit gestart als kunstvakdocent? Wat hopen zij dat het teweeg brengt bij de leerlingen? Ze leerden hun visie op een beeldende manier te verwoorden, aan elkaar en op papier.

Vanuit die visie gingen ze het gesprek aan met een fictieve school, want wat kun je de leerlingen brengen en waarom? Hoe sluit dit aan bij de visie van de school? Door de koppeling met de Flevolandse culturele infrastructuur en het beleid, leerden de deelnemers dat de inhoud van het cultuuronderwijs altijd idealiter vanuit een visie tot stand komt, en hoe dat in werking gaat.