28 juni 2022

Inschrijving nascholingstraject kunstvakdocenten geopend

Ben jij een kunstvakdocent die als zzp’er voor het Flevolandse basisonderwijs werkt of wil werken? Dan kun je je nu aanmelden voor een maatwerk-nascholingstraject dat in oktober start. FleCk betaalt de kosten van het traject, alsmede jouw onkosten en een deel van jouw uren.

Steeds vaker hebben basisscholen behoefte om samen met kunstvakdocenten hun cultuuronderwijs vorm te geven. De situatie op de scholen vraagt om een specifieke aanpak: scholen werken bijvoorbeeld met zogeheten Flevolandse modules, zij ontwikkelen op-maat-projecten en leerlijnen met cultuurmakers (zoals jij) en willen de relatie met de Flevolandse culturele omgeving versterken.

Start in oktober met je nascholing

Om matches te bevorderen tussen het onderwijs en de makers is FleCk dit jaar gestart met de nascholing van zzp-kunstvakdocenten voor het Flevolandse basisonderwijs. Wil jij ook (blijven) werken op de Flevolandse basisscholen en kun je hiervoor extra kennis en vaardigheden gebruiken? We starten in oktober met een nieuw scholingstraject waaraan jij kunt deelnemen!

Het traject:

 • heeft tot doel jou verder te brengen in je werkzaamheden als kunstvakdocent, zodat je steeds beter kunt inspelen op de vraag van de huidige generatie scholen en leerlingen in het Flevolandse basisonderwijs;
 • gaat uit van de ontwikkelvraag en achtergrond van de deelnemende kunstvakdocenten. Deze informatie wordt opgehaald tijdens een intakegesprek;
 • bestaat uit drie plenaire bijeenkomsten (à 3 uur) en twee keer coaching on-the-job (à 3 uur). Als onderwerpen van de bijeenkomsten kun je denken aan:
  • de beleidskaders, het belang, de visie op en de financiën rondom cultuuronderwijs;
  • de belangrijkste aandachtspunten voor samenwerking met basisscholen;
  • het (verder) leren uitvoeren van Flevolandse lespakketten/modules;
  • het (verder) leren ontwikkelen van lesmateriaal en leerlijnen;
  • het (verder) leren integreren van cultuuronderwijs met (schoolbrede) thema’s en andere vakgebieden;
  • het (verder) leren trainen en coachen van groepsleerkrachten;
 • wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan werk op Flevolandse basisscholen;
 • zorgt voor een Flevolands netwerk met andere kunstvakdocenten: je ontmoet elkaar en werkt actief samen;
 • vindt plaats in de periode oktober 2022 – februari 2023.

Ben je nieuwsgierig? Kijk dan eens naar het huidige scholingstraject.

Wil je je opgeven voor een intakegesprek om verder te praten over de mogelijkheden, of heb je andere vragen?

Neem dan uiterlijk 20 juli contact op met Irja Hartenberg

Bel: 06-41282251 of mail haar