31 mei 2023

Kunstvakdocenten leren over vakoverstijgend werken

Door de inspiratie van Monica Sierat, zelf kunstvakdocent en schoolbegeleider, ontstond een gesprek over het zoeken naar ‘haakjes’ waar je als kunstvakdocent op in kan spelen. Hoe je bijvoorbeeld een link kunt maken met Nederlands of burgerschap en hoeveel informatie je nodig hebt om te zorgen dat je een aanvulling bent op het curriculum.

Uitgaand van een eigen ontwikkelde les, zijn de kunstvakdocenten samen gaan zoeken naar voor de hand liggende mogelijkheden voor vakoverstijgend werken. Er werd geweldig met elkaar mee gedacht, en de deelnemers ervaarden de middag als zeer waardevol.