5 februari 2022

Christel van der Velden aangesteld als hoofdtrainer

Op basis van de gesprekken wordt gekeken hoe het professionaliseringstraject vorm krijgt en wie er kan deelnemen. Christel van der Velden stelt als hoofdtrainer in samenwerking met FleCk een traject op dat van maart tot en met september zal plaatsvinden.

Het traject bestaat uit drie plenaire sessies, twee optionele werksessies en twee coaching on the jobs per deelnemer. Uiteindelijk nemen acht kunstvakdocenten deel aan dit eerste traject van Samen sterk voor de Flevolandse kunstexpert. De groep is gemêleerd: zes kunstvakdocenten zijn al werkzaam op basisscholen in Flevoland en twee zijn dit voornemens te doen; het gaat om vier beeldende kunstvakdocenten en twee kunstvakdocenten muziek en twee drama.