11 maart 2022

Scholingstraject voor kunstvakdocenten van start

Het scholingstraject gaat van start en we verzamelen hiervoor in Batavialand. De plenaire sessie staat in het teken van ‘De waarde van en de visie op het cultuuronderwijs. De deelnemers onderzoeken middels foto’s en vragen welk belang zij hechten aan cultuuronderwijs. Zij ontdekken vervolgens welk belang er vanuit de overheid aan cultuuronderwijs wordt gehecht en hoe dit zich vertaalt naar financiën en kaders, zoals van Stichting leerplanontwikkeling, Cultuur in de Spiegel en Curriculum.nu. Na de pauze zoomen de kunstvakdocenten in op de visie van scholen op cultuuronderwijs aan de hand van voorbeelden uit de ICC-cursus. Zij denken na hoe zij hier vanuit hun eigen visie bij kunnen aansluiten. In een pitch verwoorden zij hun eigen visie en scherpen die met elkaar aan in intervisievorm.