30 juni 2023

Feestelijke afsluiting scholingstraject Samen Sterk voor de Flevolandse kunstexpert

In het scholingstraject werden diverse onderwerpen behandeld die op basis van de eigen behoeftes en leervragen van de vakdocenten zijn vastgesteld.

Het onderwerp van de laatste bijeenkomst was ‘procesgerichte didactiek’. De kunstvakdocenten dompelden zich onder leiding van Karin Kotte onder in een didactiek die veelal voor leerkrachten is ontwikkeld. Hoe kun je de leerlingen vanuit eigenaarschap hun creativiteit laten ontdekken en uiten? Welke kaders geef je en welke stappen zet je?

Het bracht nieuwe inzichten met zich mee! Na de workshop tekenden de kunstvakdocenten welk proces zij gedurende het scholingstraject hebben doorgemaakt en welke onderdelen voor hen waardevol waren. Tot slot schreven zij enthousiast hun wensen voor een toekomstige vorm van scholing en ontmoeting. Een vervolg is in de maak!