Verslag World Café

Tijdens het World Café wisselden culturele aanbieders hun kennis en ervaringen uit met collega-aanbieders die op de scholen werken.

Door middel van een dynamisch gesprek onderzochten we welke vragen momenteel leven onder de aanbieders en waar mogelijke verbanden en oplossingen te vinden zijn. De resultaten van de gesprekken vind je in deze pdf.