17 december 2020

Subsidieaanvraag voor nieuw CmK3-programma gehonoreerd

Vanaf schooljaar 2021/2022 gaan we in Flevoland van start met het nieuwe programma Kwaliteit in 3 Trappen (KI3T). Dit programma is voor scholen in het primair onderwijs in Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde die een kwaliteitsimpuls willen geven aan hun cultuuronderwijs. In oktober vroeg FleCk, samen met Kubus, De Meerpaal, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Flevomeer Bibliotheken Urk, De Verbeelding & Co, Batavialand en BonteHond, de subsidie aan voor het programma KI3T, in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Op 16 december 2020 ontvingen we het goede nieuws dat de subsidie wordt gehonoreerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie met een bedrag van 659.308 euro voor komende vier jaar. Dit bedrag wordt gematcht door de provincie Flevoland, waardoor in totaal 1,3 miljoen euro beschikbaar komt voor Kwaliteit in 3 Trappen.

Over het plan zegt de commissie: “We vinden KI3T een doordacht projectplan met een samenhangend programma waarbinnen voor iedereen aandacht en ruimte lijkt te zijn om zich door te ontwikkelen. Het siert FleCk en partners om zo transparant te reflecteren en constructief door te pakken.”

Basisaanbod krijgt vorm

Achter de schermen is FleCk samen met partners ondertussen druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe CmK3-programma. Op 15 december was er weer een grote werksessie. In deze werksessie werkte FleCk samen met haar partners aan het uitwerken van het basisaanbod voor de scholen (de eerste trap). In nog twee vervolgsessies in januari bepalen we samen met de partners de verdere inhoud van het basisaanbod en gaan we aan de slag met de uitwerking van trap 2 en 3. Kijk voor meer informatie over de gehele planning naar de afbeeldingen hieronder.

Over het programma Kwaliteit in 3 Trappen

Kwaliteit in 3 Trappen is een programma waarin we samenbrengen en doorbouwen op dat wat er al is, maar waarbij kwaliteit en aansluiten bij de integrale schoolvisie het uitgangspunt is. Daarbij is het doel dat alle scholen in Flevoland die willen investeren in cultuuronderwijs binnen deze drie trappen een volgende stap kunnen zetten in hun ontwikkeling. In trap 1 bieden we een laagdrempel, maar kwalitatief goed basisaanbod. In trap 2 krijgen de scholen de opties voor maatwerk en co-creatie aangereikt. In trap 3 gaat het om een structurele samenwerking en partnerschap met cultuurproducenten. Lees het plan Kwaliteit in 3 Trappen.

Hoe het programma tot stand is gekomen

Co-creatie is het sleutelwoord binnen de planvorming en de uitwerking van Kwaliteit in 3 trappen. Door middel van onderzoek en werksessies met lokale cultuurpartners, cultuurproducenten, scholen en schoolbesturen zijn we tot het plan gekomen. Ook de uitwerking van het plan gebeurt in co-creatie met onze lokale partners en provinciale cultuurproducenten. Zie voor meer achtergrondinformatie de procesverslagen:

Over Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit is een vierjarige subsidieregeling. De komende vier jaar is er ongeveer 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld door het rijk en Provincie Flevoland om in het kader van CmK3 een provinciaal programma te ontwikkelen dat een impuls geeft aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs in Flevoland. Scholen en het culturele veld krijgen hiermee extra kansen om te werken aan een duurzame versterking en kwaliteit van cultuuronderwijs in Flevoland.

Scholen in Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde kunnen deelnemen aan het programma Kwaliteit in 3 trappen. Scholen in Almere kunnen deelnemen aan het programma Kunst is Dichterbij dan je Denkt.

Cultuureducatie met Kwaliteit is een samenwerkingsprogramma van het Ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA.

Blijf op de hoogte

Verder op de hoogte blijven van de voortgang in het nieuwe CmK3-programma? Schrijf je in voor de FleCk nieuwsbrief en ontvang de laatste updates in je mailbox.

Daniëlle Bijsmans

Heb je vragen over het  Cmk3-programma? Schroom niet om mij te bellen via T. 0320 727 019 of stuur me een mailtje.

Mail Daniëlle