1 december 2020

CmK3 wordt in de startblokken gezet

Vanaf schooljaar 2021/2022 gaan we in Flevoland van start met een nieuw programma voor Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (CmK3). Dit programma is voor scholen in het primair onderwijs in Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde die een kwaliteitsimpuls willen geven aan hun cultuuronderwijs. Achter de schermen is FleCk samen met partners druk bezig met de voorbereidingen van dit programma, genaamd Kwaliteit in 3 Trappen. Lees waar we nu staan in de voorbereidingen en wat eraan zit te komen.

Als penvoerder van het programma voert FleCk momenteel gesprekken met de CmK3-partners Meerpaal Dronten, Kubus Lelystad, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, FlevoMeer Bibliotheek Urk, Verbeelding&Co Zeewolde, BonteHond en Batavialand. In de gesprekken krijgen we een kijkje achter de schermen bij deze partners en stemmen we planningen en processen op elkaar af.

De gesprekken zijn ter voorbereiding op een volgende grote werksessie op 15 december aanstaande. In deze werksessie starten we met het uitwerken van het basisaanbod voor de scholen (de eerste trap).

In nog twee vervolgsessies in januari bepalen we samen met de partners de verdere inhoud van het basisaanbod en gaan we aan de slag met de uitwerking van trap 2 en 3. Daarnaast betrekken we in het voorjaar de scholen en schoolbesturen bij het vormgeven van het programma Kwaliteit in 3 Trappen om in schooljaar 2021/2022 met elkaar van start te kunnen.

Over het programma Kwaliteit in 3 Trappen

Kwaliteit in 3 Trappen is een programma waarin we samenbrengen en doorbouwen op dat wat er allemaal is, maar waarbij kwaliteit en aansluiten bij de integrale schoolvisie het uitgangspunt is. Daarbij is het doel dat alle scholen in Flevoland die willen investeren in cultuuronderwijs binnen deze drie trappen een volgende stap kunnen zetten in hun ontwikkeling. In trap 1 bieden we een laagdrempel, maar kwalitatief goed basisaanbod. In trap 2 krijgen de scholen de opties voor maatwerk en co-creatie aangereikt. In trap 3 gaat het om een structurele samenwerking en partnerschap met cultuurproducenten.

Hoe het programma tot stand is gekomen

Co-creatie is het sleutelwoord binnen de planvorming en de uitwerking van Kwaliteit in 3 trappen. Door middel van onderzoek en werksessies met lokale cultuurpartners, cultuurproducenten, scholen en schoolbesturen zijn we tot het plan gekomen. Ook de uitwerking van het plan gebeurt in co-creatie met onze lokale partners en provinciale cultuurproducenten. Zie voor meer achtergrondinformatie over het proces ook het verslag van sessie 1, sessie 2 en sessie 3.

Over Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit is een vierjarige subsidieregeling. De komende vier jaar is er ongeveer 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld door het rijk en Provincie Flevoland om in het kader van CmK3 een provinciaal programma te ontwikkelen dat een impuls geeft aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs in Flevoland. Scholen en het culturele veld krijgen hiermee extra kansen om te werken aan een duurzame versterking en kwaliteit van cultuuronderwijs in Flevoland.

Scholen in Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde kunnen deelnemen aan het programma Kwaliteit in 3 trappen. Scholen in Almere kunnen deelnemen aan het programma Kunst is Dichterbij dan je Denkt.