24 juni 2020

Tweede ontwerpsessie voor CmK-plannen 2021-2024

Op maandag 15 maart organiseerde FleCk de tweede ontwerpsessie voor Cultuureducatie met Kwaliteit Flevoland 2021-2024 (CmK3). Samen met de culturele organisaties in Flevoland wordt het nieuwe plan ontwikkeld. Vanwege de coronamaatregelen konden deelnemers zowel fysiek als digitaal deelnemen aan de sessie. 

Aan de ontwerpsessies deden medewerkers mee van: Batavialand, BonteHond, Cultuurbedrijf NOP, Flevomeer Bibliotheek Urk, KAF, Kubus, Kunstlink Flevoland, Meerpaal, De Verbeelding & CO.

Drie scenario’s

In eerdere sessies werd al veel inbreng verzameld bij culturele organisaties en het onderwijs zelf. Op basis daarvan ontwikkelde FleCk drie scenario’s. Elk scenario belicht een andere visie op hoe CmK3 eruit zou kunnen komen te zien. In deze tweede ontwerpsessie reageerden de culturele instellingen in Flevoland op de drie scenario’s, werden vragen beantwoord en werd gekozen welke aspecten van de scenario’s het meest aanspraken.

Op weg naar succes

Met de uitkomsten van deze tweede ontwerpsessie gaat FleCk het concept plan schrijven voor Cultuureducatie met Kwaliteit Flevoland. In september wordt tevens een sessie voor schoolbesturen georganiseerd. Het doel is om 1 oktober het plan in te dienen en vanaf schooljaar 2021-2022 in de nieuwe opzet met scholen te gaan werken.

Op de vraag waarom CmK3 een groot succes wordt antwoordde Margrit Vos van De Meerpaal: “Omdat ik mensen bij elkaar zie met een enorme drive. Wij zorgen er met
zijn allen voor dat leerkrachten, directeuren en leerlingen ook geïnspireerd raken.”
Marja Spit, Flevomeer Biliotheek Urk geeft aan vertrouwen te hebben in dat de lokale en provinciale cultuurorganisaties samen kunnen werken: “Dat Urker kinderen ook buiten Urk gaan kijken en andere kinderen Urk kunnen zien.”

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit is een vierjarige subsidieregeling vanuit het rijk en provincie. Met het geld wordt een impuls gegeven aan goed cultuuronderwijs in het primair onderwijs. Deze regeling is de afgelopen twee periodes ingevuld met een Flevolandse cultuurleerlijn genaamd De Culturele Haven. Inmiddels is er behoefte om te onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer zijn voor het invullen van de derde CmK-periode. Met als doel de kwaliteit van het cultuuronderwijs in Flevoland verder te verhogen.