24 april 2020

Digitale ontwerpsessies voor CmK-plannen 2021-2024

Op dinsdag 21 april en woensdag 22 april had FleCk een primeur: twee compleet digitale ontwerpsessies! Met maar liefst 30 deelnemers uit het culturele veld en onderwijs was het bijzonder en leuk om de sessies op deze manier te houden. Het resultaat: inzicht in wat het Flevolandse culturele veld en de scholen belangrijk vinden en wat hun ideeën zijn voor Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (CmK).

De inzichten en ideeën dienen als input voor de Flevolandse plannen voor het cultuuronderwijs komende beleidsperiode. FleCk vind het belangrijk om de plannen samen te ontwerpen. Aan de ontwerpsessies deden medewerkers mee van: Batavialand, BonteHond, Cultuurbedrijf NOP, Flevomeer Bibliotheek Urk, KAF, Kubus, Kunstlink Flevoland, Meerpaal, De Verbeelding & CO en basisscholen Kaleidoscoop, ’t Kofschip en Olivijn.

Digitaal geeltjes plakken

Als input voor het ontwerpproces presenteerde FleCk diverse onderzoeksresultaten:

  • een behoefteonderzoek uitgevoerd op 13 Flevolandse basisscholen.
  • de uitkomsten van acht strategische werksessies met de samenwerkingspartners in het huidige CmK-programma.
  • de resultaten van een onderzoek naar drie CmK-projecten in andere regio’s ter inspiratie voor een nieuwe Flevolandse invulling.

De resultaten van al deze onderzoeken werden in verschillende deelsessies gepresenteerd. Aan de deelnemers werd vervolgens gevraagd welke inzichten ze belangrijk vonden om mee te nemen, waar ze energie van kregen en welke uitdagingen en kansen ze zien voor het Flevolandse cultuuronderwijs. De deelnemers konden dit zelf met digitale geeltjes aan een virtuele muur plakken.

Ook online kun je samen ontwerpen

De online ontwerpsessies waren in het leven geroepen als vervanging van de al geplande fysieke sessies. Deze gekke tijd vraagt om creativiteit en aanpassingsvermogen van ons allemaal. De omslag van samen digitaal ontwerpen was dan ook even wennen. Maar al snel had iedereen de draai gevonden. De sessies werden gehouden via de online applicaties Whereby en Mural.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit is een vierjarige subsidieregeling vanuit het rijk en provincie. Met het geld wordt een impuls gegeven aan goed cultuuronderwijs in het primair onderwijs. Deze regeling is de afgelopen twee periodes ingevuld met een Flevolandse cultuurleerlijn genaamd De Culturele Haven. Inmiddels is er behoefte om te onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer zijn voor het invullen van de derde CmK-periode. Met als doel de kwaliteit van het cultuuronderwijs in Flevoland verder te verhogen.

In juni hoopt FleCk een (fysieke) ontwerpsessie te organiseren met alle partners. Alle input uit de sessies wordt verwerkt tot drie scenario’s, die tijdens de sessie daar verder worden doorgedacht en waarmee nadere keuzes kunnen worden gemaakt. Op 1 september 2020 is vooralsnog de deadline voor het indienen van het CmK-plan.