24 september 2020

Puntjes op de i voor plannen CmK3

Op woensdag 16 september hield FleCk de derde bijeenkomst voor de invulling van de vierjarige subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Flevoland 2021-2024 (CmK3). Deze keer ging FleCk samen met de culturele partners in gesprek met schoolleiders en schoolbesturen over het concept plan.  

In de bijeenkomst werden de schoolbesturen en schoolleiders geïnformeerd over de CmK3-plannen tot dusver. Met elkaar verkenden we de kansen en mogelijkheden en haalden we de wensen en input op voor het definitieve plan.  

Vanwege de coronamaatregelen konden deelnemers zowel digitaal als fysiek in de theaterzaal van Kubus deelnemen aan de sessie. Overkoepelend aan het CmK-verhaal gaf Philip Reijns, onderwijsinspecteur, toelichting over het stimulerende toezicht van de onderwijsinspectie in relatie tot cultuureducatie. Ook gaf Paul Macco, directeur van Collage Almere een presentatie over het noodplan leerkrachtentekort en de rol van kunst en cultuur daarbinnen.

Aan deze derde bijeenkomst voor CmK3 deden schoolleiders, schoolbesturen en culturele partners mee. De werksessie werd georganiseerd door FleCk, in samenwerking met de culturele partners binnen CmK3: Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Batavialand, BonteHondFlevoMeer Bibliotheek, Kubus, de Verbeelding&Co en De Meerpaal. Zie voor meer achtergrondinformatie over het proces ook het verslag van sessie 1 en sessie 2.   

Schoolbesturen zien kansen in de nieuwe opzet 

De schoolleiders en schoolbesturen waren positief over de voorgestelde plannen. Met name op detailniveau zijn er nog puntjes op de i te zetten. Wilma Bliekendaal, schoolbestuur Ante zei hierover: “CmK3 biedt een kans voor ons om het cultuurbeleid van Ante beter uit te werken en meer aan te sluiten bij het beleidsplan van de provincie en de gemeente.” 

“Dit is de kans om voor alle verschillende scholen met wisselende focussen op cultuureducatie, het echt goed neer te zetten. De acties van Collage in Almere kunnen een goed voorbeeld zijn waar we Lelystadse lessen uit moeten halen”
– Arno Westerhof, Stichting School Lelystad.


Willem de Jager, scholenbestuur SCPO Lelystad: “De drie stappen zijn kansrijk, daar kunnen we in de stichting verder mee, differentiëren mag. Er moet goed nagedacht worden vanuit brede talentontwikkeling en verdiepend leren wat we met cultuur kunnen en hoe we dit goed kunnen inzetten als onderdeel van de brede talentontwikkeling.”

Insteek CmK3: Kwaliteit in drie Trappen

Het voorstel voor CmK3 is om een programma te bouwen waarin we samenbrengen en doorbouwen op dat wat er allemaal is, maar waarbij kwaliteit en aansluiten bij de integrale schoolvisie het uitgangspunt is. Het programma heet: Kwaliteit in 3 Trappen. Daarbij is het doel dat alle scholen in Flevoland die willen investeren in cultuuronderwijs binnen deze drie trappen een volgende stap kunnen zetten in hun ontwikkeling. In trap 1 bieden we een laagdrempel kwalitatief basisaanbod. In trap 2 krijgen de scholen de opties voor maatwerk en co-creatie aangereikt. In trap 3 gaat het om een structurele samenwerking en partnerschap met cultuurproducenten.  

Het eigenaarschap van de school is bij alle onderdelen uitgangspunt. De school is verantwoordelijk voor de onderwijskundige visie op de ontwikkeling van haar leerlingen en bepaalt de plek van kunst en cultuur daarbinnen. De kans wordt daarmee groter dat cultuureducatie geborgd wordt. 

De planning is om op 1 oktober het definitieve plan in te dienen en vanaf schooljaar 2021-2022 in de nieuwe opzet met scholen en het culturele veld in Flevoland te gaan werken. 

Over Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit is een vierjarige subsidieregeling. De komende vier jaar is er ongeveer 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld door het rijk en Provincie Flevoland om in het kader van CmK3 een provinciaal programma te ontwikkelen dat een impuls geeft aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs in Flevoland. Scholen en het culturele veld krijgen hiermee extra kansen om te werken aan een duurzame versterking en kwaliteit van cultuuronderwijs in Flevoland.