Flevolands netwerk

In 2017 is het Netwerk Cultuureducatie VMBO Flevoland opgericht: een community van Flevolandse scholen, culturele instellingen, cultuurprofessionals en de creatieve industrie. Allen zijn betrokken of betrokken geweest bij Studio VMBO en de voorloper ervan Bouwen aan de Flevolandse cultuur. Het merendeel heeft ervaring met onderwijsontwikkeling vanuit design thinking. Met de start van het pro-traject in 2020 in Studio VMBO is het netwerk uitgebreid met praktijkscholen en is de nieuwe naam Netwerk cultuureducatie vmbo en pro Flevoland.

Met regelmaat organiseert FleCk inspiratiebijeenkomsten voor het netwerk.

In 2023 staan er twee gepland:

  • maandagmiddag 23 januari;
  • donderdagmiddag 6 april.

Informatie over de bijeenkomsten worden verspreid via uitnodigingen en de nieuwsbrief van Studio VMBO.

Terugblik op de netwerkbijeenkomst van 23 oktober 2023