Design thinking

Binnen Studio VMBO werken de co-creatiepartners met de methodiek design thinking. Dit is een beproefde methode om innovatieve en eigentijdse producten te ontwikkelen in een creatief proces. De deelnemers krijgen advies en begeleiding in ontwerpen. Onderzoeken en prototypen zijn vaste onderdelen van deze manier van onderwijsontwikkeling. De methodiek bestaat uit acht stappen.

Stap 1. In kaart brengen
Het verkennen van het vraagstuk en het formuleren een ontwerpvraag die aanzet tot nieuwsgierigheid, creativiteit en actie.

Stap 2. Ontwerpskills leren
Leren onderzoeken, denken en maken als een ontwerper. Hierdoor kunnen deelnemers steeds meer zelfstandig, maar ook juist in co-creatie, werken aan onderwijsinnovatie.

Stap 3. Onderzoeken
Wat drijft de leerlingen , waar dromen zij van en welk beeld hebben zij van kunst en cultuur? Ook onderzoeken de deelnemers hun eigen drijfveren in relatie tot kunst- en cultuuronderwijs.

Stap 4. Analyseren
Onderzoeksresultaten vertalen naar inzichten en nieuwe kansen om de eigen oplossingsruimte te vergroten. Hiermee wordt de eigen set aan ontwerpcriteria voor het op te lossen vraagstuk samengesteld.

Stap 5. Ideeën genereren
Via creatieve werkvormen wordt het hele spectrum van de oplossingsruimte verkend. Door de gezamenlijke en individuele expertise en creativiteit ontstaat een hoger plan.

Stap 6. Concept ontwikkelen
Welke ideeën zijn het waard om te combineren en verder uit te werken? Er wordt een keuze gemaakt voor een meerjarig concept dat op hoofdlijnen wordt uitgewerkt.

Stap 7. Prototype testen
Hoe werkt het concept in de praktijk? Samen met leerlingen wordt een deel van het concept getest, geëvalueerd en bijgesteld.

Stap 8. Realiseren en reflecteren
Hoe werkt het idee in de context van de school en de culturele locatie? In deze fase worden de geteste en verbeterde lesconcepten in co-creatie met de partners gerealiseerd.