3 november 2020

Subsidieaanvraag CmK3 ingediend

Er ligt een nieuw plan om cultuureducatie in Flevoland een impuls te geven. Het plan draagt de titel Kwaliteit in 3 Trappen en de subsidieaanvraag hiervoor is inmiddels ingediend. Het afgelopen jaar heeft FleCk het plan voor Cultuureducatie met Kwaliteit Flevoland 2021-2024 (CmK3) ontwikkeld door middel van onderzoek en werksessies met lokale cultuurpartners, cultuurproducenten, scholen en schoolbesturen.

FleCk heeft het plan opgesteld in samenwerking met de culturele partners: Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Batavialand, BonteHond, FlevoMeer Bibliotheek, Kubus, de Verbeelding&Co en De Meerpaal. Zie voor meer achtergrondinformatie over het proces ook de verslagen:

  • Sessie 1: ontwerpsessie met scholen en culturele partners
  • Sessie 2: ontwerpsessie met culturele instellingen uit Flevoland
  • Sessie 3: bijeenkomst met schoolleiders en schoolbesturen

Het voorstel voor CmK3 is om een programma te bouwen waarin we samenbrengen en doorbouwen op dat wat er allemaal is, maar waarbij kwaliteit en aansluiten bij de integrale schoolvisie het uitgangspunt is. Het programma heet: Kwaliteit in 3 Trappen. Daarbij is het doel dat alle scholen in Flevoland die willen investeren in cultuuronderwijs binnen deze drie trappen een volgende stap kunnen zetten in hun ontwikkeling. In trap 1 bieden we een laagdrempel kwalitatief basisaanbod. In trap 2 krijgen de scholen de opties voor maatwerk en co-creatie aangereikt. In trap 3 gaat het om een structurele samenwerking en partnerschap met cultuurproducenten.

Het eigenaarschap van de school is bij alle onderdelen uitgangspunt. De school is verantwoordelijk voor de onderwijskundige visie op de ontwikkeling van haar leerlingen en bepaalt de plek van kunst en cultuur daarbinnen. De kans wordt daarmee groter dat cultuureducatie geborgd wordt.

De planning is om vanaf schooljaar 2021-2022 in de nieuwe opzet met scholen en het culturele veld in Flevoland te gaan werken.

Over Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit is een vierjarige subsidieregeling. De komende vier jaar is er ongeveer 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld door het rijk en Provincie Flevoland om in het kader van CmK3 een provinciaal programma te ontwikkelen dat een impuls geeft aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs in Flevoland. Scholen en het culturele veld krijgen hiermee extra kansen om te werken aan een duurzame versterking en kwaliteit van cultuuronderwijs in Flevoland.