17 juni 2021

Kinderen testen nieuwe lessen Mediakunst en Techniek

Drie basisscholen uit Lelystad – OBS De Windroos, IKC Het Mozaïek en OBS De Tjotter – zijn in 2019 samen met Kubus, De Meerpaal en FleCk een innovatief project gestart: Mediakunst en Techniek. In het driejarige project worden nieuwe, innovatieve basisschoollessen ontwikkeld.  Aan het eind van het driejarige project worden de basisschoollessen beschikbaar gesteld voor alle basisscholen in Flevoland en daarbuiten. Waar staan ze na het tweede ontwikkeljaar?   

Dit jaar hebben de leerkrachten in de ontwikkelgroep een nieuw thema, mediakunstvorm en groepsbouw gekozen om de mediakunstlessen voor te ontwikkelen. Met het thema ‘De wereld om je heen’ zijn we de samenwerking aangegaan met drie mediakunstenaars van Stichting Interactive Culture. Zij helpen bij de vertaalslag van de mogelijkheden van een mediatechniek naar de toepassing ervan in de klas die aansluit bij de belevingswereld van kinderen.

Onderzoekend en ontwerpend leren 

De Windroos heeft binnen het thema ‘De wereld om je heen’ de invloed van de mens op de natuur en andersom onderzocht. Ze gebruikt hiervoor een app op je telefoon als mediakunsttool waarbij ze een educatieve speurtocht ontwikkelen. De speurtocht wordt ontwikkeld door groep 8 en uitgezet bij de middenbouw.  

Het Mozaïek is bezig om samen met haar leerlingen verhalen te ontwikkelen vanuit het perspectief van verschillende zintuigen van dieren en mensen. Ze doen dit aan de hand van een StoryScope: een educatief, fysiek en interactieve installatie waar kinderen samen zelfstandig verhalen mee kunnen maken en laten zien op een muur of scherm. De leerlingen ontwerpen zelf figuren voor de animaties die in het lesontwerp worden opgenomen. Het lesontwerp wordt gemaakt door groep 8, maar is ook geschikt voor middenbouw.   

Ook De Tjotter is geïnspireerd door de mogelijkheden van de StoryScope. Zij ontwikkelen samen met de leerlingen van groep 8 verhalenen animaties over de effecten die verschillende omgevingsfactoren en ecosystemen op planten hebben.

De proef op de som: nieuwe lessen testen in de klas 

De prototype lessen zijn door de leerlingen in de klas getest. De kinderen worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe lessen. Zij worden in deze nieuwe lessen uitgedaagd om hun creatieve talenten te verkennen en in te zetten. Bijkomend voordeel is dat de makers (de leerkrachten en de mediakunstenaars) testen of het lesmateriaal goed aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Die ontwerpende rol vinden de kinderen ook nog eens heel leuk! Daarbij geeft het enthousiasme van de kinderen de leerkrachten meer vertrouwen in de manier van werken binnen het co-creatietraject en de toepassing mediakunst in de klas.

Kunnen we ook leren lezen en rekenen op deze manier? Want ik vind leren zo veel leuker!

Teamtrainingen   

Naast het ontwikkelen van de lessen zijn de leerkrachtenteams van de drie scholen ook gestart met teamtrainingen die passen binnen het traject. De scholen bepalen zelf waar ze de nadruk op willen leggen. Afgelopen jaar werden de leerkrachten door FleCk geschoold in de: creativiteitsontwikkeling, toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren, het eigen maken van mediakunst en hoe je met mediakunstlessen creativiteit bij de leerlingen kunt stimuleren.  Volgend schooljaar wordt naast teamtrainingen ook coaching-on-the-job voor de uitvoerende leerkrachten georganiseerd.  

Ondanks corona trots op de voortgang 

De scholen hebben een turbulent jaar achter de rug door Covid-19. Hierdoor was de voortgang in dit project niet vanzelfsprekend. Projectleider Anne Bond van Kubus: “Er werd veel van de scholen gevraagd tijdens corona. Omdat fysieke werksessies niet mogelijk waren was het lastig om demonstraties van mediakunsttechnieken en teamtrainingen te geven. Ik ben trots op wat de scholen ondanks corona hebben gedaan en neergezet.” 

Over Mediakunst en Techniek 

Mediakunst is een digitale vorm van beeldende kunst. Kinderen groeien op met digitale media, daarom sluit het goed aan bij hun belevingswereld. Binnen het project worden verschillende mediakunstvormen gekozen en als middel ingezet bij het lesontwerp. Denk hierbij aan animatie, Digital Storytelling, 3D printen of Virtual Reality. Verschillende mediakunstenaars worden vanuit hun expertise bij het project betrokken. 

Binnen het project Mediakunst en Techniek onderzoeken zes leerkrachten de mogelijkheden van mediakunst in de context van techniekonderwijs. Samen ontwikkelen lesmateriaal, tools en/of activiteiten die de scholen gaan gebruiken in de klas. De ontwikkelde lessen sluiten aan op het curriculum van Kunst & Cultuur en Natuur & Techniek. Binnen de ontwikkelde lessen is aandacht voor het doorlopen van het creatieve proces en onderzoekend en ontwerpend leren. Daarnaast worden er ieder jaar weer meerdere nieuwe mediakunstenaars bij betrokken die input leveren vanuit hun expertise.  

Aan het eind van het driejarige project worden de basisschoollessen beschikbaar gesteld voor alle basisscholen in Flevoland en daarbuiten. Het project Mediakunst en Techniek wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Voortgang Mediakunst & Techniek 

Regelmatig geven we een update van waar we staan binnen Mediakunst & Techniek. Dit doen we niet voor alle bijeenkomsten, sprints en sessies, dat zouden er te veel zijn! Wil je een beeld krijgen van het proces tot nu toe? Bekijk dan ook eens de andere artikelen: 

Blijf op de hoogte 

Verder op de hoogte blijven van de voortgang in het project Mediakunst & Techniek? Schrijf je in voor de FleCk nieuwsbrief en ontvang de laatste updates in je mailbox.