14 september 2020

Derde sprint Mediakunst en Techniek: prototypen van de lessen

Drie basisscholen uit Lelystad – OBS De Windroos, IKC Het Mozaïek en OBS De Tjotter – zijn vorig jaar samen met Kubus, De Meerpaal en FleCk een innovatief project gestart: Mediakunst en Techniek. In het project worden nieuwe, innovatieve basisschoollessen ontwikkeld die beschikbaar komen voor alle basisscholen in Flevoland en daarbuiten. Waar staan ze nu?  

Over Mediakunst en Techniek

Mediakunst is een digitale vorm van beeldende kunst. Kinderen groeien op met digitale media, daarom sluit het goed aan bij hun belevingswereld. Binnen het project worden verschillende mediakunstvormen gekozen en als middel ingezet bij het lesontwerp. Denk hierbij aan animatie, Digital Storytelling, 3D printen, Virtual Reality of Sound Design. Verschillende mediakunstenaars worden vanuit hun expertise bij het project betrokken.

Binnen het project Mediakunst en Techniek onderzoeken zes leerkrachten de mogelijkheden van mediakunst in de context van techniekonderwijs. De deelnemende basisscholen hebben elk twee leerkrachten afgevaardigd in de ontwikkelgroep. Samen verkennen ze de mogelijkheden en ontwikkelen lesmateriaal, tools en/of activiteiten die de scholen gaan gebruiken in de klas. De ontwikkelde lessen sluiten aan op het curriculum van Kunst & Cultuur en Natuur & Techniek. Binnen de ontwikkelde lessen is aandacht voor het doorlopen van het creatieve proces en onderzoekend en ontwerpend leren. Het project heeft een looptijd van drie jaar. Aan het eind van ieder schooljaar worden de resultaten gedeeld. Het project Mediakunst en Techniek wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Terugblik op het afgelopen jaar

Op 11 december 2019 vond de kick-off plaats in Batavialand, Lelystad. Een vol programma waarbij kennismakingen, visies en de eerste ideeën werden besproken. De leerkrachten werden naar huis gestuurd met de opdracht voor een onderzoekje onder de leerlingen. Wat leeft er nou echt? Welke aannames kloppen en zijn er nog andere verrassingen?

In de tweede sprint op 5 februari 2020 presenteerden de leerkrachten hun onderzoeksresultaten. Met deze uitkomsten in het achterhoofd begon de ideeëngeneratie. Als snel hadden de leerkrachten een idee richting gekozen. De volgende stap in het proces was de conceptontwikkeling: hoe maak je van een idee een werkend concept?

Prototypen van de bedachte lessen

Na de voorjaarsvakantie lagen er drie uitdagende concepten klaar om getest te worden in de klas. Helaas stak het coronavirus daar een stokje voor. Gelukkig kon het team na de zomervakantie weer samen aan de slag. Op maandag 7 september kwam de groep samen voor de derde sprint: prototypen. Bij prototypen is het volgens Mieke Dols, adviseur FleCk belangrijk dat de leerkrachten hun ideeën gaan testen bij de kinderen. Werken hun ideeën zoals ze het bedacht hebben? En wat kan misschien beter of worden aangescherpt? Zo voorkomen we dat er complete lessen worden gemaakt die misschien niet goed aansluiten bij de kinderen.

De leerkrachten zijn vervolgens aan de slag gegaan om de gekozen mediatechniek uit te proberen voor zichzelf. Want hoe maak je eigenlijk een stopmotion animatie? En hoe maak je een 3D-ontwerp in een digitaal programma als Tinkercad?
Na het oefenen met de techniek stelden de leerkrachten een testplan op. Hiermee gaan de leerkrachten de bedachte lessen binnenkort uitproberen in de klas.

Vooruitblik

In oktober staat de volgende sprint gepland. Na het afronden en evalueren van de prototypen, gaat de ontwikkelgroep in oktober door naar het tweede ontwikkeljaar. In het tweede jaar kiest de ontwikkelgroep een nieuw thema, mediakunstvorm en een nieuwe groepsbouw om mediakunstlessen voor te ontwikkelen. Aan het eind van het driejarige project worden de ontwikkelde basisschoollessen beschikbaar gesteld voor alle basisscholen in Flevoland en daarbuiten.

Op de hoogte blijven van de voortgang in dit project? Schrijf je in voor de FleCk nieuwsbrief en ontvang de laatste updates in je mailbox.