29 oktober 2020

Start tweede ontwikkeljaar Mediakunst en Techniek

Drie basisscholen uit Lelystad – OBS De Windroos, IKC Het Mozaïek en OBS De Tjotter – zijn vorig jaar samen met Kubus, De Meerpaal en FleCk een innovatief project gestart: Mediakunst en Techniek. In het project worden nieuwe, innovatieve basisschoollessen ontwikkeld die beschikbaar komen voor alle basisscholen in Flevoland en daarbuiten. Waar staan ze nu?  

Nieuw thema, mediakunstvorm en groepsbouw

Het eerste ontwikkeljaar zit er inmiddels op en de leerkrachten zijn gestart aan het tweede jaar. Dit jaar kiest de ontwikkelgroep een nieuw thema, mediakunstvorm en een nieuwe groepsbouw om mediakunstlessen voor te ontwikkelen. Maandag 26 oktober is het Mediakunst & Techniek ontwikkelteam weer online bijeengekomen voor een nieuwe werksessie. De focus van deze sessie ligt op het generen van nieuwe ideeën waar het ontwikkelteam komend jaar mee aan de slag gaat. Drie mediakunstenaars van Stichting Interactive Culture uit Utrecht schuiven aan en denken mee vanuit hun expertise.  

Aan het einde van de dag ligt er een eerste aanzet van drie uitdagende ideeën op tafel. De Windroos gaat binnen het thema ‘’De wereld om je heen’’ de invloed van de mens op de natuur en andersom onderzoeken. De mediakunsttool die hiervoor wordt ingezet is een mobiele applicatie of interactieve website. IKC De Mozaïek wil met de leerlingen een verhaal vertellen vanuit het perspectief van een zintuig. Ze onderzoeken of ze dit kunnen  gaan doen aan de hand van een StoryScope: een educatief, fysiek en interactieve installatie waar kinderen samen zelfstandig verhalen mee kunnen maken en laten zien op een muur of scherm.
Ook De Tjotter is geïnspireerd door de mogelijkheden van de StoryScope. Zij willen bekijken of leerlingen van de bovenbouw met het apparaat een verhaal van schaduw en licht kunnen maken, dat vervolgens naar de kleuterklassen gaat. Zo kunnen de kleuters met het ontwerp van de bovenbouwers met het thema materialen in de natuur op een interactieve manier aan de slag. 

Deze ideeën worden komende periode verder ontwikkeld en in januari omgezet naar een werkbaar concept. Vervolgens worden de concepten weer getest in de klas. De leerlingen worden op deze manier nauw betrokken bij het ontwerp.

Over Mediakunst en Techniek

Mediakunst is een digitale vorm van beeldende kunst. Kinderen groeien op met digitale media, daarom sluit het goed aan bij hun belevingswereld. Binnen het project worden verschillende mediakunstvormen gekozen en als middel ingezet bij het lesontwerp. Denk hierbij aan animatie, Digital Storytelling, 3D printen of Virtual Reality. Verschillende mediakunstenaars worden vanuit hun expertise bij het project betrokken.

Binnen het project Mediakunst en Techniek onderzoeken zes leerkrachten de mogelijkheden van mediakunst in de context van techniekonderwijs. Samen ontwikkelen lesmateriaal, tools en/of activiteiten die de scholen gaan gebruiken in de klas. De ontwikkelde lessen sluiten aan op het curriculum van Kunst & Cultuur en Natuur & Techniek. Binnen de ontwikkelde lessen is aandacht voor het doorlopen van het creatieve proces en onderzoekend en ontwerpend leren. Aan het eind van het driejarige project worden de basisschoollessen beschikbaar gesteld voor alle basisscholen in Flevoland en daarbuiten. Het project Mediakunst en Techniek wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Blijf op de hoogte

Verder op de hoogte blijven van de voortgang in het project Mediakunst & Techniek? Schrijf je in voor de FleCk nieuwsbrief en ontvang de laatste updates in je mailbox.