Hulp bij fondsenwerving

Heb je een plan voor een kunstzinnig project op school en zoek je financiering hiervoor? FleCk adviseert scholen, cultuurprofessionals en culturele instellingen over de mogelijkheden die regelingen, fondsen en onze programma’s bieden.

Wij kunnen je ondersteunen bij het opstellen van jouw projectplan en begroting en het doen van een financieringsaanvraag. We hebben zicht op alle fondsen, actuele regelingen en gehanteerde criteria voor cultuureducatieprojecten in Flevoland. Bekijk hierover ook onze publicatie Financiën voor cultuuronderwijs.

Meer weten?

Neem contact op met ons op.

Stuur een mail