Begeleiding bij bovenschools beleidsplan

Kun je advies gebruiken bij het formuleren van jullie bovenschools cultuurbeleid? FleCk biedt scholen een maatwerktraject aan waarin we de cultuurcoördinatoren begeleiden.

Hoe doen we dat? Een voorbeeld

In 2019-2020 ondersteunt FleCk opnieuw schoolvereniging Rehoboth op Urk bij het formuleren van een bovenschools cultuurbeleid.
Rehoboth koos er al in 2015-2016 voor om cultuureducatie een vast onderdeel te maken van het curriculum van de zeven aangesloten scholen. Met advisering door FleCk schreef de bovenschools cultuurcoördinator tijdens de icc-cursus een cultuurbeleidsplan voor twee schooljaren. Er werd onder meer gekozen voor een schoolverenigingsbrede implementatie van De Culturele Haven, de doorgaande leerlijn voor cultuuronderwijs over Flevoland. En er werd afgesproken dat elke school een gecertificeerde cultuurcoördinator zou laten opleiden.

Momenteel schrijven de gecertificeerde cultuurcoördinatoren een nieuw beleidsplan, waarbij FleCk hen ondersteunt en adviseert. Ook hebben we voor de icc’ers intervisiebijeenkomsten vormgegeven en verzorgd.

Schrijf je een bovenschools cultuurbeleidsplan?

Misschien wil je dan graag wat advies en ondersteuning op dit gebied. Neem hiervoor contact op met onze adviseur Mieke Dols.

Stuur haar een mailtje