Training Cultuurcoördinator vo

Scholing
Cursussen & trainingen
Voortgezet onderwijs

Hoe zorg je voor kwalitatief goed kunst- en cultuuronderwijs op je voortgezet onderwijsschool? En hoe krijg je de rest van het schoolteam aan boord, zodat het cultuurbeleid breed gedragen wordt? Steeds meer (kunstvak)docenten die het cultuurprogramma op vo-scholen invullen, geven aan behoefte te hebben aan aanvullende training. In oktober start daarom weer de training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs in verschillende landelijke regio’s.

Neem voor aanmeldingen contact op met Edien Lammers, edien@cultuureducatieflevoland.nl. Dit kan uiterlijk tot vrijdag 20 juli. Informatie over specifieke data en kosten worden verderop behandeld.

Waarom een erkende en gecertificeerde cultuurcoördinator?

De cultuurcoördinator is het aanspreekpunt voor de financiële, inhoudelijke en/of praktische organisatie van cultuuronderwijs. Niet alleen in de bovenbouw; steeds vaker ook in de onderbouw. De cultuurcoördinator wordt schoolbreed ingezet voor de ondersteuning van activiteiten met externen. Of om te zorgen voor samenhang in het aanbod, het opstellen van plannen en voor draagvlak. Hier zijn ze meestal niet voor opgeleid en ze moeten vaak zelf het wiel uitvinden. De taak is niet officieel vastgelegd, erkend en geborgd.

Inhoud training cultuurcoördinator VO

Je gaat aan de slag met je persoonlijke leervraag en eigen werksituatie. Het doel: cultuuronderwijs op je eigen school naar een hoger plan tillen. Een persoonlijk intakegesprek maakt onderdeel uit van de training. Na succesvolle afronding van de training Cultuurcoördinator vo ontvang je van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) het certificaat Cultuurcoördinator VO.

Wat levert de cursus jou op?

• Je vergroot je kennis over trends en ontwikkelingen in cultuureducatie
• Je leert hoe je het eigenaarschap bij collega’s, teams en directie kunt verhogen
• Je vergroot je netwerk van culturele instellingen
• Je ontwikkelt cultuurbeleid voor je eigen school
• Je hebt inzicht in de randvoorwaarden zoals geld, tijd en middelen
• Je bouwt een netwerk op van collega’s van andere scholen
• Je ontwikkelt doorlopende leerlijnen en werkt die uit
• Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling als cultuurcoördinator.
Hoe is de cursus opgebouwd?
• Oriëntatie: je analyseert je eigen werkpraktijk en bepaalt waar je het verschil kunt maken.
• Onderzoek: je onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om de kwaliteit van cultuureducatie te beïnvloeden en bepaalt welke kennis en vaardigheden daarvoor nodig zijn.
• Uitvoering: je voert veranderingen door en kijkt wat het effect daarvan is.
• Evaluatie: je blikt terug op de ontwikkeling op school en je persoonlijke ontwikkeling en bepaalt de vervolgstappen.

Studiebelasting en kosten

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten, verspreid over het schooljaar: 6 trainingsbijeenkomsten en 2 intervisiebijeenkomsten. Totaal vraagt het traject ongeveer 40 uur aan inzet, waarvan minimaal 20 contacturen. De contacturen worden fysiek en deels online aangeboden. Er worden ook een aantal online presentaties van experts aangeboden waarvan je minimaal 2 naar keuze volgt.
De kosten bedragen 750 euro. Subsidie van de Provincie Flevoland maakt het mogelijk dat deelnemers, na succesvolle afronding van de training, dit bedrag retour ontvangen.

Data en tijden schooljaar 2023-2024

Alle dagen donderdag van 15.30 – 18.30 uur.
• 12 oktober 2023 / 09 november / 07 december (intervisie) / 25 januari 2024 / 14 maart / 18 april / 16 mei (intervisie) / 06 juni.
De bijeenkomsten vinden plaats op culturele locaties in Utrecht, Amsterdam en Almere (onder voorbehoud). Houd dus rekening met reistijd.

Landelijke uitrol

Provincie Flevoland (FleCk), Provincie Utrecht (Kunst Centraal) en Amsterdam (Mocca) vormen samen de regio Midden-West, een van de vier landelijke regio’s waar de training Cultuurcoördinator vo wordt aangeboden. FleCk, Kunst Centraal en Mocca zijn betrokken bij de doorontwikkeling en de klankbordgroep van regio Midden/West. Zij faciliteren twee trainers. LKCA monitort de training landelijk.

Vragen over de training Cultuurcoördinator VO?

Contactpersoon bij Fleck is Edien Lammers

Stuur haar een mailtje