Training Cultuurcoördinator vo

Scholing
Cursussen & trainingen
Voortgezet onderwijs

Hoe zorg je voor kwalitatief kunst- en cultuuronderwijs op je voortgezet-onderwijsschool? En hoe krijg je de rest van het schoolteam aan boord zodat het cultuurbeleid breed gedragen wordt? Steeds meer (kunstvak)docenten die invulling geven aan het cultuurprogramma op vo-scholen geven aan behoefte te hebben aan aanvullende training. In oktober start daarom weer de training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs in verschillende landelijke regio’s.

Waarom een erkende en gecertificeerde cultuurcoördinator?

Vo-scholen beschikken vaak al over een (kunstvak)docent met passie voor kunst en cultuur, die voor het vak CKV de rol van cultuurcoördinator vervult. Zij zijn het aanspreekpunt voor de financiële, inhoudelijke en/of praktische organisatie van cultuuronderwijs in de bovenbouw. Steeds meer scholen bieden CKV ook in de onderbouw aan. Ze zetten de cultuurcoördinator vaker schoolbreed in voor de ondersteuning van activiteiten met externe cultuurmakers, het zorgen voor samenhang in het aanbod, het opstellen van plannen en voor draagvlak. De cultuurcoördinator is hier meestal niet voor opgeleid en moet vaak zelf het wiel uitvinden. De rol is niet officieel vastgelegd, erkend en geborgd. Deze docenten geven aan dat het moeilijk is om vanuit deze positie en achtergrond een gedegen en breed gedragen bijdrage te kunnen leveren aan het kwalitatieve cultuurbeleid van de school. Ze zeggen behoefte te hebben aan kennis en vaardigheden rondom:

 • het ontwikkelen van cultuurbeleid;
 • het opzetten en onderhouden van netwerken;
 • het ontwikkelen en uitwerken van doorlopende leerlijnen;
 • het creëren van draagvlak binnen de school en in de directe omgeving.

Totstandkoming training

Een aantal kenniscentra voor cultuureducatie in Nederland hebben in 2020 hun krachten gebundeld en een nieuwe training ontwikkeld voor cultuurcoördinatoren in het voortgezet onderwijs. Daarbij is onder meer gekeken naar de ICC-cursus primair onderwijs die inmiddels door bijna 10.000 leerkrachten is gevolgd. Afgelopen schooljaar is de training voor het vo gepilot.

Eigen leervraag en werksituatie

Je gaat aan de slag met je persoonlijke leervraag en eigen werksituatie. Het doel: cultuuronderwijs op je eigen school naar een hoger plan te tillen. Een persoonlijk intakegesprek maakt onderdeel uit van de training. Na succesvolle afronding van de training ontvang je van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) het certificaat Cultuurcoördinator VO. Dit certificaat kun je opnemen in je lerarenportfolio.

Wat brengt de cursus jou?

Als er sprake is van werkdruk, tijdgebrek, onduidelijkheden over verantwoordelijkheden en de afgelopen twee jaar ook corona, komt cultuureducatie op school vaak onder druk te staan. Hoe houd je je collega’s en de schoolleiding bij de les? Welke rol kunnen de cultuurpartners van een school hierin spelen?

 • Je vergroot je kennis over trends en ontwikkelingen in cultuureducatie.
 • Je leert hoe je het eigenaarschap bij collega’s, teams en directie kan verhogen.
 • Je vergroot je kennis van het netwerk en expertise van culturele instellingen.
 • Je leert hoe je als cultuurcoördinator kan bijdragen aan de randvoorwaarden zoals geld, tijd en middelen.
 • Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers.
 • Je maakt een beleidsplan of bijvoorbeeld een project-, activiteiten- of vakwerkplan voor de eigen school.
 • Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling als cultuurcoördinator.

De training is opgebouwd uit vier fasen:

 1. Oriëntatie
  Aan het begin van de training kijk je naar je eigen werkpraktijk en waar je het verschil zou kunnen maken.
 2. Onderzoek
  In de tweede fase onderzoek je welke mogelijkheden er zijn om kwaliteit te beïnvloeden en welke kennis en vaardigheden er nodig zijn om dat ook daadwerkelijk te doen.
 3. Uitvoering
  In de derde fase ga je je plannen daadwerkelijk uitvoeren en kijken wat het effect daarvan is.
 4. Evaluatie
  Aan het einde van de training kijk je terug op de inzichten die je hebt opgedaan en welke persoonlijke ontwikkeling je hebt doorgemaakt. De training wordt afgerond met het formuleren van individuele vervolgstappen die je wilt nemen.

Studiebelasting en kosten

De training vraagt ongeveer 40 uur aan inzet, waarvan minimaal 20 contacturen. De contacturen worden fysiek en deels online aangeboden. Hierbij worden ook een aantal online presentaties van experts aangeboden waarvan je minimaal 2 naar keuze volgt.

De kosten bedragen 750 euro. Voor deelnemers uit Flevoland die het certificaat halen, is er een provinciale bijdrage in de kosten.

Data en tijden training regio Midden-West

6 oktober, 3 november, 8 december (online), 26 januari, 16 maart, 20 april, 11 mei (online), 1 juni (eindpresentatie en certificering). De training is van 14.30 tot 17.30 uur. De bijeenkomsten hebben plaats op culturele locaties in Utrecht, Amsterdam en Almere (o.v.b.). Houd rekening met reistijd.

Landelijke uitrol

Mocca (Amsterdam), Kunst Centraal (provincie Utrecht), NEOS (Amersfoort) en FleCk (provincie Flevoland) werken samen om de training voor de regio Midden-West mogelijk te maken. Zij faciliteren twee trainers. LKCA monitort de training landelijk.

Vragen over de training Cultuurcoördinator VO?

Contactpersoon bij Fleck is Edien Lammers

Stuur haar een mailtje