Studio VMBO

Onderwijsvernieuwing
Projecten & trajecten
Voortgezet onderwijs, Culturele veld

Vmbo- en praktijkscholen die willen investeren in vernieuwend cultuuronderwijs kunnen vanaf schooljaar 2020-2021 mee onderzoeken en experimenteren in Studio VMBO. In deze proeftuin werken FleCk, Collage en BonteHond samen met docenten en hun leerlingen en met het culturele veld om cultuuronderwijs in de provincie een stevige impuls en een duurzame positie te geven.

Provincie Flevoland heeft in 2019 voor onderwijsvernieuwing op Flevolandse scholen een zogenoemde proeftuin-subsidie van OCW gekregen. Met dit ontwikkelbudget, aangevuld met bijdragen van de provincie en gemeente Almere, zijn FleCk, Collage en BonteHond het nieuwe, tweejarige co-creatieproject Studio VMBO gestart.

Samen met onze partners en de scholen willen we in die twee jaar nieuwe vormen van educatie ontwikkelen waarmee leerlingen op een aansprekende, betekenisvolle manier in contact komen en blijven met hun culturele omgeving. In Studio VMBO combineren we leerervaringen van de docenten met nieuwe ontwerpmethodieken en ontwikkelen we deze door. Docenten en hun leerlingen krijgen advies en begeleiding in ontwerpen. Onderzoeken en prototypen zijn vaste onderdelen van deze manier van onderwijsontwikkeling. Met elkaar willen we zo optimale lessenseries cultuureducatie met beproefde activiteiten voor vmbo- en praktijkschoolleerlingen samenstellen.

Onderzoeksfase

Op 13 november 2019 lichtten FleCk, Collage en BonteHond toe hoe zij met scholen en hun culturele omgeving zouden willen samenwerken in Studio VMBO. De partners presenteerden ter inspiratie voorbeelden van bestaande co-creatieprojecten. De eerste maanden van 2020 gaan we in gesprek met docenten, schoolbestuurders en -leiders om behoeften, wensen en suggesties op te halen voor het welslagen van het nieuwe co-creatieproject.

Planning Studio VMBO

  • 2019 staat vooral in het teken van gesprekken met het onderwijs: waar hebben zij op dit moment binnen hun cultuuronderwijs behoefte aan. Daarna ontwikkelen we een passend co-creatietraject.
  • Dit traject starten we in 2020, samen met enthousiaste scholen die aan vernieuwend cultuuronderwijs willen werken.
  • In het voorjaar van 2021 leveren we alle resultaten van Studio VMBO op en start de provinciale uitrol van de overdraagbare materialen.

Studiovmbo.nl

Nieuws over de scholen die ontwerpen in Studio VMBO is te vinden op www.studiovmbo.nl.

Meer weten over Studio VMBO?

Neem contact op met Edien Lammers, projectleider cultuuronderwijs vmbo.

Stuur haar een mailtje