Icc-cursus

Scholing
Cursussen & trainingen
Primair onderwijs
In overleg
€ 250,- per deelnemer
INTAKEGESPREKKEN: VOOR DE ZOMERVAKANTIE, OF IN WEEK 36-40. PLENAIRE (WERK)SESSIES: 9 NOV, 31 JAN, 19 MRT EN 22 MEI (09:30-16:00). OVERIGE WERKSESSIES: IN OVERLEGv

Waar willen jullie als school naartoe op het gebied van cultuuronderwijs? Waarom vinden jullie cultuuronderwijs belangrijk en wat willen jullie je leerlingen meegeven aan kunst en cultuur in de acht jaar dat ze op school zijn? Dit zijn vraagstukken waar de interne cultuurcoördinator (icc’er) zich mee bezighoudt.

Tijdens de icc-cursus leer je hoe je samen met je team cultuuronderwijs structureel kunt vormgeven, stimuleren en borgen. Je komt alles te weten over kunst-, erfgoed- en media-educatie en nieuwe ontwikkelingen daarbinnen. Je verkent de culturele omgeving van de school, maakt kennis met leerlijnen en schrijft aan de hand van de ambities van je school een concreet cultuurplan. Na afloop van de cursus ontvang je een landelijk erkend certificaat.

Mocht jouw school al beschikken over een icc’er en een cultuurplan, dan wordt er tijdens de cursus geen volledig nieuw plan gevraagd. In dat geval word je begeleid in het actualiseren en/of verstevigen van het bestaande cultuurplan.

De icc-cursus bestaat uit vier fysieke plenaire sessies onder schooltijd en een aantal fysieke of digitale werksessies na schooltijd.

Aanmelden

Aanmelden voor de icc-cursus kan tot 14 juli 2023. Na deze datum kun je je nog steeds aanmelden en kijken we samen met jou hoe je kunt instromen. Meld je aan voor de icc-cursus bijIrja Hartenberg, via irja@cultuureducatieflevoland.nl of via jouw lokale intermediair.

INTAKEGESPREKKEN: VOOR DE ZOMERVAKANTIE, OF IN WEEK 36-40. PLENAIRE (WERK)SESSIES: 9 NOV, 31 JAN, 19 MRT EN 22 MEI (09:30-16:00). OVERIGE WERKSESSIES: IN OVERLEG

De icc-cursus van FleCk is voor alle scholen in Flevoland, behalve Almere. Almeerse scholen kunnen terecht bij Collage Almere. In de organisatie en invulling van de cursus trekken we samen op indien dit mogelijk is.

Nieuw: icc-cursus op maat

FleCk biedt een nieuwe variant op de icc-cursus aan. De ingrediënten van de cursus zijn hetzelfde, maar de route en het doel zijn anders. Waar je bij de reguliere icc-cursus een cultuurbeleidsplan voor de school schrijft en daar het traject eindigt, gaat de icc-cursus op maat verder. Tijdens het traject worden de icc’ers begeleid tot en met de implementatie of inbedding van het plan op hun school.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met Irja Hartenberg, adviseur cultuuronderwijs.

Stuur haar een mailtje