Mediakunst & Techniek

Inspiratie, Onderwijsvernieuwing
Projecten & trajecten
Primair onderwijs, Culturele veld

De komende jaren gaan we in Flevoland de mogelijkheden van mediakunst in de context van techniekonderwijs verkennen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft FleCk, De Meerpaal, Kubus en basisscholen De Tjotter, Het Mozaïek en De Windroos voor het project Mediakunst & Techniek een subsidie toegekend van 80.000 euro.

In het drie jaar durende project verkennen FleCk en de lokale partners De Meerpaal en Kubus, samen met de drie deelnemende scholen, de mogelijkheden van mediakunst in de context van techniekonderwijs. We ontwikkelen lesmateriaal, tools en/of activiteiten die de scholen kunnen inzetten om het curriculum op het gebied van kunst en cultuur en natuur & techniek duurzaam te versterken. Het onderzoekend en ontwerpend leren – en daarmee het creatief proces – staan daarbij centraal. Gedurende de looptijd van het project worden aan het eind van ieder schooljaar resultaten gedeeld. De ontwikkelde resultaten komen beschikbaar voor alle scholen in Flevoland.

Voortgang Mediakunst en Techniek

Meer weten over onderwijsvernieuwing?

FleCk initieert en begeleidt meer onderwijsprojecten

We praten je graag bij! Neem hiervoor contact op met Mieke Dols of Daniëlle Bijsmans, adviseurs cultuuronderwijs.

Mail ons