De Flevolandse aanpak

In Flevoland zijn FleCk en zes andere instellingen actief bezig met cultuureducatie in primair en voortgezet onderwijs. Gezamenlijk werken wij aan één doel: de verankering van kwalitatief cultuuronderwijs.

FleCk is de provinciale instelling voor cultuureducatie. Als tweedelijns ondersteuner stimuleren wij cultuuronderwijs met deskundigheidsbevordering, netwerken, kennisdeling, innovatie en advies. Wil je als school een icc’er aanstellen of heb je behoefte aan ondersteuning op het gebied van visie en beleid voor cultuureducatie? Wil je meer weten over creativiteitsontwikkeling of leerlijnen? Of ben je cultuuraanbieder en wil je je verder verdiepen in actuele theorieën of kennis opdoen over werken voor het onderwijs? Dan kom je, al dan niet via onze lokale partners, bij FleCk terecht.

De zes andere instellingen zijn (boven)lokaal bezig met cultuureducatie en werken als lokale partners nauw met ons samen. Gezamenlijk werken wij aan één doel: de verankering van kwalitatief cultuuronderwijs.

Cultuurbeleid Provincie Flevoland 

De overkoepelende ambitie van Provincie Flevoland is dat het in Flevoland prettig wonen, werken en recreëren is. Cultuur levert hier een wezenlijke bijdrage aan. Hoe de provincie dat doet, lees je in de  Nota Cultuurbeleid 2021-2024 van Provincie Flevoland.