Cultuurprofiel Flevoland

Minister Van Engelshoven heeft vorig jaar aan de stedelijke regio’s gevraagd een cultureel profiel op te stellen met daarin ambities, groeipotentie en globale voorstellen voor proeftuinen. Flevoland heeft een eigen Flevoprofiel opgesteld met de thema’s Het Verhaal van Flevoland, Flevoland als cultuurlab en Cultuur voor iedereen.

Vanuit het Flevoprofiel heeft Flevoland 350.000 euro subsidie gekregen voor de proeftuin Studio VMBO. FleCk is penvoerder van dit project en geeft hier samen met de partners Collage en BonteHond vorm en inhoud aan.