Intermediairs

CultuurPlus is ontwikkeld door FleCk, in samenwerking met vijf lokale culturele partners, Batavialand en BonteHond.

De intermediairs van de lokale culturele instellingen bundelen al hun expertise en ervaring in CultuurPlus. Hierdoor kan jouw school passende en effectieve stappen zetten in het verder verbeteren van de cultuureducatie. De lokale intermediairs gaan de komende periode in gesprek met de scholen in hun regio. Misschien heb je al een afspraak gemaakt. Zo niet? Neem dan zelf contact op met de intermediair van jouw lokale culturele instelling: