CultuurPlus

Cultuuronderwijs dat 100% aansluit op de ambities van jouw school met als vertrekpunt de identiteit van de leerling. Dat biedt het nieuwe Flevolandse programma CultuurPlus het basisonderwijs in de provincie.

CultuurPlus is een flexibel en laagdrempelig programma dat elke school de kans geeft het eigen cultuuronderwijs te verbeteren. Het biedt ruimte om bestaande plannen en ambities een boost te geven of te versterken. En het biedt mogelijkheden nieuwe plannen en ambities te ontwikkelen en uit te voeren. CultuurPlus maakt het mogelijk dat ieder kind betekenisvol cultuuronderwijs krijgt, op welke school hij ook zit, waar hij ook woont in Flevoland. Stap je in als school, dan maak je het mogelijk dat jouw leerlingen hun culturele omgeving beter leren kennen en zich ermee verbonden voelen. Met CultuurPlus bied je je leerlingen gelijke kansen om hun identiteit te versterken en hun creativiteit te ontwikkelen.

  • sluit aan bij wat je als school al doet aan cultuureducatie;
  • laat de regie aan de school;
  • zorgt voor cultuuronderwijs dat past in het curriculum van de school;
  • versterkt de relatie van de school met haar lokale omgeving;
  • geeft alle ruimte voor culturele ontmoetingen en samenwerking met cultuurmakers;
  • biedt scholing voor de leerkracht;
  • draagt bij aan de (culturele) ontwikkeling van de leerling.