Woordenschat en kunst

Scholing
Cursussen & trainingen
Primair onderwijs

Kunstlessen zijn bij uitstek een prachtige manier om de woordenschat van kinderen te ontwikkelen. Door spel, beweging, muziek en beeld kunnen de aangeboden woorden nog beter bij een kind inslijten. In de workshop Woordenschat en kunst laat een kunstvakdocent zien hoe zij een kunstles rondom woorden ontwikkelt.

De kunstvakdocent geeft een kijkje in de keuken van hoe zij vanuit een geselecteerd aantal woorden uit een taalmethode of thema een kunstles heeft ontwikkeld. Wat is de manier waarop zij kunst en woordenschat heeft gecombineerd en wat kan jij als leerkracht of icc’er hieruit meenemen naar je eigen klas of school?

Per school stemmen we af hoe we deze inspiratieworkshop het meest passend kunnen maken. Is er al een thema van waar uit jullie willen werken? Zoeken jullie inspiratie op het gebied van een bepaalde kunstdiscipline om het begrip van de nieuwe woorden te versterken voor de kinderen? We denken graag mee.

Bekijk de inspiratiefilm die FleCk samen met Kubus maakte om scholen te tonen hoe je met cultuuronderwijs de woordenschat kunt vergroten bij leerlingen.

Wil je meer informatie of de workshop aanvragen? 

Neem dan contact op met FleCk via info@cultuureducatieflevoland.nl.

Stuur ons een mailtje