Pilot co-creatie vmbo

FleCk houdt van 2018 tot eind schooljaar 2019-2020 een pilot met vmbo-scholen. Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur is een co-creatie traject van leerlingen, docenten, cultuurcoördinatoren, schoolleiders, lokale en culturele partners. Samen ontwerpen ze een leerlijn cultuureducatie.