29 juni 2022

Leerzame en leuke eindpresentatie Mediakunst & Techniek

Enthousiaste leerkrachten, makers, schooldirecteuren en -bestuurders gingen maandag 25 juni aan de slag met een green screen, stopmotionfilmpjes en een storyscope. Zij waren aanwezig bij de eindpresentatie van het Flevolandse project Mediakunst & Techniek. De deelnemende teams toonden hier hun nieuwste bouwstenen en deelden ervaringen en inzichten.

De eindpresentatie in de Kubus sloot het ontwerpdeel af van het project Mediakunst & Techniek, dat in december 2019 begon. Leerkrachten van de basisscholen De Tjotter, Het Mozaïek en De Windroos verkenden in drie jaar de mogelijkheden van mediakunst in de context van techniekonderwijs.

In co-creatie met makers van diverse soorten mediakunst ontwierpen zij – via de methodiek van service design – nieuwe lesmaterialen voor hun leerlingen. Met service design ontwikkel je producten of diensten met een klantbril op. De klanten voor wie de afgelopen jaren is ontwikkeld, zijn de leerlingen. De leerkrachten maakten tijdens het traject niet alleen kennis met veel nieuwe technieken, maar ontdekten ook dat samen ontwerpen andere resultaten brengt.

Inzichten

“Mediakunst spreekt leerlingen aan, ze zijn nieuwsgierig naar mediakunst en gaan intuïtief aan het werk.” Dit is een van de vele positieve inzichten die de deelnemers deelden. Uit het testen van de lesmaterialen in de klas, blijkt dat mediakunst voor jong en oud is in te zetten. Een deelnemer vertelde dat leerlingen handiger met digitale middelen zijn dan je zou denken. “Wanneer je het zelf niet helemaal begrijpt, weten de leerlingen wel hoe het werkt.” Door het ontwerpen van lesmaterialen weten de teams ook wat er nodig is aan bijvoorbeeld tijd en materialen. En “dat het soms helpt om buiten de normale leskaders te denken”.

Deelbare resultaten

Na de presentaties maakten de bezoekers tijdens korte workshops kennis met de ontwikkelde lessen en toegepaste technieken. Vanaf begin 2023 kunnen ook andere scholen ermee kennis maken én ermee aan de slag. De lesmaterialen zijn dan te downloaden op de websites van de Kubus en de Meerpaal. De komende maanden worden de bouwstenen doorontwikkeld naar modules die voor alle scholen interessant kunnen zijn om toe te passen binnen hun curriculum.

Terugkijken op de tijdlijn

De tijdlijn van Mediakunst & Techniek geeft een inkijkje in wat er de afgelopen jaren allemaal is gedaan.