30 november 2020

KBS de Toekomst in Dronten heeft gloednieuw cultuurplan

Bovenbouwleerkracht Melanie Baijense, van katholieke basisschool De Toekomst in Dronten ontving deze week haar certificaat voor de cursus tot interne cultuur coördinator. De uitreiking sluit het icc-op maat traject af, waarin het teamlid het beleid en visie op cultuuronderwijs voor haar school ontwikkelde, en een cultuurplan maakte.

‘We hadden al een cultuurplan voor de school, maar dit moest geactualiseerd worden,’ vertelt Baijense. “Onze school heeft nu een plan in handen, waarmee we de aankomende jaren nog gerichter en bewuster verder kunnen bouwen aan ons onderwijs, waarbij we de groei en ontwikkeling van ieder kind stimuleren.”

Op De Toekomst werken ze met het Sterrenschoolconcept, waarin kinderen onderwijs op niveau krijgen aangeboden. Ze biedt de leerlingen ontwikkelingsmogelijkheden op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel en creatief gebied. Op dit creatieve gebied zet de school ook specialisten in op het gebied van kunst & cultuur. De Toekomst was, zo licht FleCk-trainster Mieke Dols toe, een school die bij uitstek geschikt was om te begeleiden in het icc-cursus op maat traject. “Juist doordat zij al zo’n goed uitgewerkte visie hebben op hoe zij onderwijs zien, en dit veel aanknopingspunten biedt voor kunst- en cultuuronderwijs, kon ik al snel zeer bewust en verdiepend met Melanie aan de slag. Bewuste keuzes maken waarom je de leerlingen kunstlessen of excursies aanbiedt en dit in lange (leer)lijnen plaatsen, is iets wat de school al gewend is te doen.”

Tijdens een van de werksessies schoven consulenten van De Meerpaal aan. Zij dachten met de school mee over de invulling van de gewenste situatie en daarbij passende culturele activiteiten. Een bredere blik op wat er mogelijk is op het gebied van kunst en cultuur in Dronten en daarbuiten, werd op deze manier gekoppeld aan de cultuurvisie van de school.

Hoewel het overgrote deel van het icc-cursus op maat traject hiermee is afgerond, krijgt De Toekomst de mogelijkheid om ook bij de implementatie van hun cultuurplannen ondersteuning van FleCk in te vliegen.

Mieke Dols

Wil jij ook een icc-cursus volgen? Schroom niet om me te bellen via T. 0320 727 012 of stuur me een mailtje.

Mail Mieke