Nascholing voor kunstvakdocenten

Scholing
Cursussen & trainingen, Lesmateriaal & Tools
Primair onderwijs

Tot en met schooljaar 2022-2023 kunnen zelfstandige kunstvakdocenten (zzp’ers) die in het Flevolandse basisonderwijs (willen) werken een nascholingstraject volgen. FleCk heeft dit traject gekoppeld aan het Flevolandse CmK-programma CultuurPlus.

Het basisonderwijs in Flevoland kent verschillende uitdagingen, zoals de grote (culturele) verschillen tussen leerlingen, de unieke Flevolandse culturele omgeving en het leerkrachtentekort. FleCk zet zich samen met haar lokale partners in om de deskundigheid van kunstvakdocenten te bevorderen, hen te leren hoe zij kunnen omgaan met de uitdagingen en de verander(en)de vraag vanuit het onderwijs. Zelfstandige kunstvakdocenten (zzp’ers) die in het Flevolandse basisonderwijs (willen) werken, kunnen in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 een nascholingstraject volgen.

Eigen leervragen centraal

Het scholingstraject gaat uit van de eigen leervragen en -behoeftes van de kunstvakdocenten. Tijdens een intakegesprek worden deze verzameld en gelegd naast de kenmerken van CultuurPlus. CultuurPlus is het Flevolandse CmK-programma waaraan veel basisscholen deelnemen om hun cultuuronderwijs te ontwikkelen en borgen. Op basis van de vraag van kunstvakdocenten en het onderwijs ontstaat een op maat ontwikkeld scholingstraject. Grofweg bestaat dit traject uit een aantal plenaire sessies, werksessies en coaching on the jobs.

Eerste traject van start

In maart 2022 ging het eerste scholingstraject van start met acht deelnemers. Tot september nemen zij deel aan drie plenaire sessies, twee optionele werksessies en twee sessies coaching on the jobs per deelnemer. FleCk heeft Christel van der Velden, senior adviseur cultuureducatie bij Collage, aangesteld als hoofdtrainer.

Hoe vordert het traject?

Wil je een beeld krijgen van het scholingstraject tot nu toe? Bekijk dan onze tijdlijn!

Ben jij als zelfstandig cultuurmaker actief in het onderwijs of wil je dat graag?

En wil je meer weten over het scholingstraject of je opgeven voor een volgende ronde?

Neem dan contact op met Irja Hartenberg.

Stuur haar een mailtje!