30 september 2019

Drontense leerkracht start icc-cursus op maat

Melanie Baijense, bovenbouwleerkracht van basisschool De Toekomst is samen met twee collega-leerkrachten uit Lelystad dit schooljaar gestart met de icc-cursus op maat 

Deze cursus is een op-maattraject waarin het schrijven en implementeren van een cultuurbeleidsplan voor de school centraal staat. De drie leerkrachten ontmoeten elkaar tijdens een aantal bijeenkomsten. Ze leren wat cultuuronderwijs is en kan zijn, welke leerlijnen voor cultuur er zijn, op welke financiële middelen je aanspraak kunt maken, en hoe je met je team een visiesessie over cultuur ontwerpt.   

Ook gaan de leerkrachten aan de slag met FleCk-adviseurs Mieke Dols en Allerd van den Bremen. Tijdens individueel coachingsgesprekken staat de specifieke schoolcontext van de leerkrachten centraal. Hoe ziet mijn culturele omgeving eruit, en hoe wil ik dat de leerlingen van mijn school deze omgeving verkennen? Wat is de algemene onderwijsvisie van mijn school en hoe kan ik die koppelen aan ons cultuurprogramma? 

Melanie Baijense: “De bijeenkomsten zijn tot nu toe erg inspirerend. Je leert van elkaar, komt te weten hoe andere scholen de vernieuwingen aanpakken. Maar tegelijkertijd kun je echt inzoomen op wat er speelt op je eigen school.” 

Nieuwsgierig naar de icc-cursus op maat? Kijk hier voor meer info.