World Café voor culturele aanbieders

In het World café kun je kennis en ervaringen uitwisselen met collega-aanbieders die op de scholen werken. Volgens een specifieke methode geven we vorm aan een dynamisch gesprek. We onderzoeken vragen die momenteel leven onder culturele aanbieders.

Denk aan vragen als:

  • Hoe kan ik mijn aanbod beter afstemmen op de vraag van een school?
  • Welke mogelijkheden zijn er tot samenwerking met collega-aanbieders?
  • Hoe ontwikkel je lesmateriaal dat kan aansluiten bij de meerdere thema’s, persoonlijke leerdoelen of ontwikkelingsstappen van de verschillende leerlingen?

Gezamenlijk maken we inzichtelijk waar mogelijke verbanden en oplossingen te vinden zijn. Vragen kun je ter plekke indienen, maar graag ontvangen we ook jouw input vooraf! Na aanmelding ontvang je een link waarin je jouw input kan geven.