Voorgezet onderwijs

De provincie vroeg FleCk in 2017 een Flevolandse cultuurleerlijn te ontwikkelen voor het vmbo en onze steunfunctietaken uit te breiden naar het voortgezet onderwijs. Wij waren direct enthousiast. Samen met scholen, lokale partners en het culturele veld werkten we al langere tijd aan het ontwikkelen en implementeren van een Flevolandse cultuurleerlijn voor het primair onderwijs: De Culturele Haven. Zowel het ontwikkelproces als de dagelijkse uitvoering laten zien hoeveel waarde een bundeling van Flevolandse krachten heeft in het creëren van goed cultuuronderwijs op school.