Spreker Merlijn Twaalfhoven

Kunstkracht als navigatiemiddel door een onzekere wereld

Leerlingen groeien op in een tijd van grote veranderingen en ongekende onzekerheid. Op hun reis naar de toekomst geeft de samenleving hen geen vaste routekaart om op te vertrouwen. De samenleving verandert en onderwijs, kerk, traditie of media zijn niet altijd meer de vaste persoonlijke ijkpunten. Mensen zoeken andere, nieuwe wegen.

Merlijn Twaalfhoven deelt met ons de navigatiekunst die nodig is om een koers te kiezen in een veranderende wereld. We gaan het ook ervaren: in een interactieve performance ontstaat, groeit en ontwikkelt een muziekstuk dat we samen maken. Merlijn componeert een muziekstuk vanuit de geluiden die de aanwezigen zelf maken. Het begint ongeordend, maar geleidelijk ontstaat er ritme en harmonie. Samen ontdekken we dat we iets moois kunnen maken.

Over Merlijn

Merlijn Twaalfhoven is componist en werkte in tal van landen, waaronder in conflictgebieden en vluchtelingenkampen. Hij is de oprichter van The Turn Club, een samenwerkingsverband van kunstenaars dat zich met maatschappelijke vraagstukken bezighoudt. Daarmee vormt hij ook de Academie voor Onzekerheidsvaardigheid die zich richt op onderwijs, organisaties en jongeren. Hij schreef het boek: ‘Het is aan ons, waarom we de kunstenaar in onszelf nodig hebben om de wereld te redden’. Hij beschrijft hierin hoe onmisbaar een kunstenaarsmindset is bij de grote opgaven van onze tijd.