10 februari 2022

Studio VMBO (landelijk) in Beeld

Studio VMBO in Beeld is de titel van een landelijk symposium dat FleCk, Collage en BonteHond organiseren. Dinsdag 29 maart aanstaande presenteren we cultuurprofessionals in het onderwijs, docenten van kunst- en cultuurvakken en directies van mavo-, vmbo- en praktijkscholen, subsidiegevers en beleidsmakers wat we de afgelopen vijf jaar in Flevoland tot stand hebben gebracht. We delen onze aanpak en de resultaten van Studio VMBO en de pilot Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur die hier aan voorafging. Een aantal docenten, cultuurmakers en leerlingen die hieraan deelnamen, zijn aanwezig tijdens het symposium.

Interesse? Aanmelden kan tot vrijdag 25 maart.