26 augustus 2020

Studio VMBO in promotievideo Ministerie van OCW

Leerlingen laten profiteren van goed cultuuronderwijs dat hen plezier geeft en belangrijke vaardigheden leert. Dat is waarom in 2013 de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in het leven is geroepen. In Flevoland wordt hieraan gewerkt met de cultuurleerlijnen Kunst is Dichterbij dan je Denkt (KIDD) en De Culturele Haven. Zodat kinderen hun culturele omgeving leren ontdekken en zichzelf met goed cultuuronderwijs kunnen ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Ingrid van Engelshoven, de minister van OCW, heeft ook voor de jaren 2021-2024 een nieuwe CmK-regeling mogelijk gemaakt. In de nieuwe periode biedt de regeling onder andere ontwikkelingsruimte voor een doorlopende leerlijn voor cultuureducatie van primair naar voortgezet onderwijs.

Dat Flevoland voorop loopt als het gaat om cultuuronderwijs in het voorgezet onderwijs, in het bijzonder het vmbo, blijkt uit haar videoboodschap. Ze lanceert de nieuwe regeling met beelden van Studio VMBO, het provinciale co-creatietraject van FleCk, Collage, BonteHond in samenwerking met Flevolandse vmbo-leerlingen, docenten, directeuren en talloze culturele partners uit de culturele omgeving. In de videoboodschap zie je waar dit toe leidt: leerlingen die van hun cultuuronderwijs genieten!

In onze provincie werken vmbo-scholen en het culturele veld al sinds 2018 intensief samen in diverse trajecten van FleCk, Collage en BonteHond. Onder meer in het pilotproject Bouwen aan de Flevolandse cultuur, waarin op de vmbo-leerling afgestemde culturele activiteiten worden ontwikkeld. Vanwege het succes worden alle trajecten samengebracht, uitgebreid en krijgen zij een vervolg door een proeftuinsubsidie van 350.000 euro van het ministerie van OCW voor het project: Studio VMBO.

In Studio VMBO ontwikkelen vmbo- en praktijkscholen, samen met hun leerlingen en het culturele veld, de komende jaren vernieuwend cultuuronderwijs. Studio VMBO is naast een bijdrage door OWC, mogelijk gemaakt door Provincie Flevoland en gemeente Almere.  De samenwerking heeft tot doel cultuuronderwijs in de provincie een stevige impuls en een duurzame positie te geven.

Promotievideo ministerie van OCW

Promotievideo ministerie van OCW