27 januari 2022

Studio VMBO in Beeld: symposium over co-creatie en design thinking

FleCk, Collage en BonteHond organiseren ter afsluiting van Studio VMBO een landelijk symposium. ‘Studio VMBO in Beeld’ is speciaal bedoeld voor steunfunctie-instellingen, cultuurmakers, schooldirecteuren, beleidsmakers en de subsidiegevers. Op dinsdag 29 maart 2022 presenteren we in Kunstlinie in Almere de filosofie, werkwijze en resultaten van Studio VMBO en het pilotproject Bouwen aan de Flevolandse Cultuur. Plenair en in workshops en interactieve presentaties laten we zien hoe scholen en cultuurmakers duurzaam en in co-creatie betekenisvol kunst- en cultuuronderwijs voor vmbo- en praktijkscholen kunnen ontwerpen. Ook lanceren we de digitale toolkit van Studio VMBO waarmee we de door ons gebruikte methodiek van design thinking en de in Flevoland ontwikkelde materialen delen met het onderwijs en de cultuursector in en buiten Flevoland.