19 mei 2020

Studio VMBO: faciliteren met design thinking

Na de zomervakantie starten het vmbo- en het pro-traject van Studio VMBO. Vrijdag 15 mei kwamen adviseurs van de culturele instellingen die de scholen gaan begeleiden voor het eerst ‘samen’. FleCk en designers van Zeewaardig hebben hen tijdens een online sessie kennis overgebracht van het design-thinkingproces met scholen. De adviseurs gaan straks onderdelen van de trajecten zelf faciliteren. Dit past in de opzet van FleCk, om hun partners steeds meer bij de ontwikkeling van de co-creatietrajecten te betrekken. Collage, BonteHond, De Meerpaal, Kubus en Cultuurbedrijf Noordoostpolder investeren zo mee in Studio VMBO.

Studio VMBO

Vmbo- en praktijkscholen die willen investeren in vernieuwend cultuuronderwijs worden uitgenodigd mee te onderzoeken en te experimenteren in Studio VMBO. In deze proeftuin werken FleCk, Collage en BonteHond samen met docenten, leerlingen en het culturele veld om cultuuronderwijs in de provincie een stevige impuls en een duurzame positie te geven.

In co-creatie ontwikkelen we in twee jaar nieuwe vormen van educatie waarmee leerlingen op een aansprekende, betekenisvolle manier in contact komen en blijven met hun culturele omgeving. In Studio VMBO combineren we leerervaringen van de docenten met nieuwe ontwerpmethodieken en ontwikkelen we deze door. Met elkaar willen we zo optimale lesmodules en projecten voor vmbo- en praktijkschoolleerlingen samenstellen. De resultaten worden beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden via de te ontwikkelen Toolkit Studio VMBO.

Design Thinking

Binnen Studio VMBO werken de co-creatiepartners met de methodiek design thinking. Dit is een beproefde methode om innovatieve en eigentijdse producten te ontwikkelen in een creatief proces. De deelnemers krijgen advies en begeleiding in ontwerpen. Onderzoeken en prototypen zijn vaste onderdelen van deze manier van onderwijsontwikkeling.