7 februari 2022

Start nieuwe ontwerpcyclus derde bouwsteen

Met hun komende natuur- of techniek-thema op zak namen de leerkrachten van de drie scholen vandaag plaats in het bomvolle kunstlokaal van De Kubus. De ruimte was helemaal gevuld met mediakunstenaars die  eigen mediakunst-techniek gingen demonstreren. Het greenscreen, de Makey-makey en het animatiewiel werden eerst door de leerkrachten ondergaan. Hoe werkt de techniek, hoe kijken de leerlingen hier naar, wat zijn de mogelijkheden voor gebruik in de klas? Daarna werd de koppeling gemaakt naar de thema’s van de scholen. Als we over een aantal weken met het thema Ruimte aan de slag gaan, wat zijn dan de mogelijkheden om dit vanuit het greenscreen te doen? Hoe kunnen we dan onze leerlingen daarmee laten onderzoeken en ontwerpen?

Ideeën werden gegenereerd en de eerste aanzet voor het concept-Bouwsteen werd samen met de mediakunstenaars gemaakt. Daarna werden afspraken gemaakt om op school, samen met de mediakunstenaars dit concept verder uit te werken. Over hoeveel lessen gaat het, voor welke bouw? Wanneer komt de mediakunst-techniek de klas in, wat doen we daarvoor en daarna? Hoe zorgen we ervoor dat de leerlingen creatief vanuit dit lesmateriaal worden uitgedaagd?

De volgende stap is om de meest spannende momenten uit de bouwsteen alvast te prototypen met de leerlingen. Daar gaan de scholen de komende weken mee aan de slag.

Over Mediakunst en Techniek

Mediakunst is een digitale vorm van beeldende kunst. Kinderen groeien op met digitale media, daarom sluit het goed aan bij hun belevingswereld. Binnen het project worden verschillende mediakunstvormen gekozen en als middel ingezet bij het lesontwerp. Denk hierbij aan animatie, Digital Storytelling, 3D printen of Virtual Reality. Verschillende mediakunstenaars worden vanuit hun expertise bij het project betrokken.

Binnen het project Mediakunst en Techniek onderzoeken zes leerkrachten de mogelijkheden van mediakunst in de context van techniekonderwijs. Samen ontwikkelen lesmateriaal, tools en/of activiteiten die de scholen gaan gebruiken in de klas. De ontwikkelde lessen sluiten aan op het curriculum van Kunst & Cultuur en Natuur & Techniek. Binnen de ontwikkelde lessen is aandacht voor het doorlopen van het creatieve proces en onderzoekend en ontwerpend leren. Aan het eind van het driejarige project worden de basisschoollessen beschikbaar gesteld voor alle basisscholen in Flevoland en daarbuiten. Het project Mediakunst en Techniek wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Blijf op de hoogte

Verder op de hoogte blijven van de voortgang in het project Mediakunst & Techniek? Schrijf je in voor de FleCk nieuwsbrief en ontvang de laatste updates in je mailbox.