29 november 2023

Provinciale Staten vergaderen over Startnotitie Cultuurbeleid 2025-2028

In de Provinciale Statenvergadering op 29 november werd de startnotitie voor het Cultuurbeleid 2025-2028 besproken. De Startnotitie schetst de kaders, het proces en de planning om te komen tot een nieuw cultuurbeleid voor de periode 2025-2028. 

Met het nieuwe cultuurbeleid wil de provincie de culturele infrastructuur – het geheel aan makers en instellingen op het gebied van kunst en cultuur die aanbod produceren en presenteren – verder versterken.

Cultuur als bouwsteen voor de samenleving

Sjaak Simonse (gedeputeerde cultuur): “we willen graag in de nabije toekomst een richtinggevende bijeenkomst te organiseren, waarin we het hebben over indicatoren en de impact die we kunnen bereiken met cultuur, de hiaten in het cultuurlandschap en het onderwerp fair pay.

Ik ontmoet de laatste tijd veel culturele organisaties. Ik ontmoet een hele warme sector die in staat is om te praten de samenleving te willen bouwen, het cement is binnen die samenleving en het verhaal van Flevoland wil laten zien en in staat is dit verhaal overal in Flevoland te kunnen vertellen. Dat maakt enorm trots.”

Amateurkunst versterken

Tijdens de vergadering werd meermaals gesproken over de rol van amateurkunst in de provincie en het belang van amateurkunst versterken. Zo benoemt Rene Claessens (CDA) dat amateurverenigingen in een volwaardige Flevolandse cultuurinfrastructuur niet mag ontbreken. Tarik Sahbaz (PvdA) steunde dit punt en benoemde nogmaals het belang van amateurkunst.

Groei en ondersteuning voor het Flevolandse Culturele landschap

De Statenvergadering lijkt het erover eens te zijn dat het culturele landschap in Flevoland de juiste ondersteuning moet krijgen om te groeien. PvdA benoemt tijdens de vergadering: “We hebben daar aandacht voor, en we hebben als provincie echt een opdracht hierin”.

De Provincie werkt ondertussen aan input ophalen uit het culturele veld door middel van verschillende sessies. Tijdens de Cultuurmakersdag op 9 november verzorgden zij onder andere twee sessies over hiaten in het culturele veld en impact meten.

Vaststellen Startnotitie

Het besluitvormingstraject voor de Cultuurnota wordt in december vervolgd. Meer informatie over de afgelopen vergadering over de Startnotitie vind je terug op de website Stateninformatie Flevoland.