1 juli 2020

Provinciale Staten stellen Cultuurnota 2021 – 2024 vast

Provinciale Staten (PS) hebben de Cultuurnota voor de periode 2021-2024 vastgesteld. De titel ‘Flevoland: ruimte voor cultuur’ geeft al aan dat de provincie inwoners en bezoekers volop ruimte wil bieden om cultuur te beleven en te maken. De hoofdlijnen uit vorige beleidsnota’s worden voortgezet, waarbij Het Verhaal van Flevoland een centrale plek houdt. Daarnaast is de komende jaren meer ruimte voor ontwikkeling en experiment.

Extra inzet voor cultuur

Gedeputeerde Michiel Rijsberman: “Heel mooi dat nu ook PS de cultuurnota hebben vastgesteld. Door de coronacrisis verkeert de cultuursector in heel zwaar weer. Als provincie doen we er alles aan om samen met het rijk en de gemeenten de sector daar zo goed mogelijk doorheen te helpen. Met deze cultuurnota geven we vorm aan onze inzet voor cultuur in de periode die daarna komt.”

Ruimte voor experiment

Nieuw onderdeel in de nota is het fonds van 2,3 miljoen euro voor artistieke en culturele ontwikkeling. Provincie stimuleert hiermee op middellange termijn het makersklimaat. Dat biedt extra kansen voor (jonge) makers en talenten om zich verder te ontwikkelen in Flevoland. Ook wordt het fonds ingezet voor het bestrijden van coronaschade op middellange termijn, naast de afzonderlijke korte termijn maatregelen.

Cultuur beleven en cultuur maken

De Cultuurnota 2021-2024 gaat uit van twee routes. Met Cultuur Beleven laat de provincie zo veel mogelijk Flevolanders in contact komen met cultuur via landschapskunst, cultuureducatie, bibliotheken en musea. De route Cultuur Maken biedt iedereen de mogelijkheid om zelf actief mee te doen; als vrijetijdsbesteding of om een professionele carrière op te bouwen.

Erfgoed apart programma

Voor erfgoed is in 2019 een apart programma gemaakt. Daarom staat deze niet meer in de nieuwe Cultuurnota. Ook in het erfgoedprogramma houdt het Verhaal van Flevoland een centrale plek.

De vastgestelde Cultuurnota 2021-2024 vindt u op de website van Provincie Flevoland