8 juni 2021

Pilot nieuwe training voor Cultuurcoördinator in het Voortgezet Onderwijs

Hoe zorg je voor kwalitatief kunst- en cultuuronderwijs op je voortgezet onderwijs school? En hoe krijg je de rest van het schoolteam aan boord zodat het cultuurbeleid breed gedragen wordt? Steeds meer (kunstvak)docenten die invulling geven aan het cultuurprogramma op vo-scholen geven aan behoefte te hebben aan aanvullende training. Daarom start in oktober de pilot Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs.

Waarom een erkende en gecertificeerde cultuurcoördinator?

Voortgezet onderwijsscholen beschikken vaak al over een (kunstvak)docent met passie voor kunst en cultuur die de rol van cultuurcoördinator vervult. Zij zijn het aanspreekpunt voor de financiële, inhoudelijke en/of praktische organisatie van cultuuronderwijs. Maar ze zijn hier meestal niet voor opgeleid en moeten vaak zelf het wiel uitvinden. Deze taak is niet officieel vastgelegd, erkend en geborgd. Deze docenten geven aan dat het moeilijk is om vanuit deze positie en achtergrond een gedegen en breed gedragen bijdrage te kunnen leveren aan het kwalitatieve cultuurbeleid van de school. Ze zeggen behoefte te hebben aan kennis en vaardigheden rondom:

 • Het ontwikkelen van cultuurbeleid;
 • Het opzetten en onderhouden van netwerken;
 • Het ontwikkelen en uitwerken van doorlopende leerlijnen;
 • Het creëren van draagvlak binnen de school en in de directe omgeving.

Totstandkoming training Cultuurcoördinator VO

Een aantal kenniscentra voor cultuureducatie in Nederland hebben nu hun krachten gebundeld om een nieuwe training te ontwikkelen voor Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs. Daarbij is ook gekeken naar de al bestaande ICC-cursus primair onderwijs. De interne cultuurcoördinator (ICC’er) is al jaren een begrip in het primair onderwijs. De ICC’er, vaak een leerkracht, is hèt aanspreekpunt binnen en buiten de school voor het cultuurprogramma in en met de school. Zij hebben daarvoor de ICC-cursus gevolgd bij een erkend opleider: een culturele instelling of een pabo. Inmiddels zijn er bijna 10.000 gecertificeerde Interne cultuurcoördinatoren werkzaam in het primair onderwijs.

Inhoud Training Cultuurcoördinator VO

Je gaat aan de slag met je persoonlijke leervraag en eigen werksituatie. Het doel: Cultuuronderwijs op je eigen school naar een hoger plan te tillen. Na succesvolle afronding van de training Cultuurcoördinator VO ontvang je van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) het certificaat Cultuurcoördinator VO. Dit certificaat kun je opnemen in je Lerarenportfolio.

Wat brengt de cursus jou?

Als de werkdruk en het tijdgebrek in het team toenemen valt cultuureducatie in een schoolteam vaak van het prioriteitenlijstje af. Hoe houd je je collega’s en de schoolleiding ook in coronatijd bij de les? Welke rol kunnen de cultuurpartners van een school hierin spelen?

 • Je vergroot je kennis over trends en ontwikkelingen in cultuureducatie.
 • Je leert hoe je het eigenaarschap bij collega’s, teams en directie kan verhogen.
 • Je vergroot je kennis van het netwerk en expertise van culturele instellingen.
 • Je leert hoe je als cultuurcoördinator kan bijdragen aan de randvoorwaarden zoals
 • geld, tijd en middelen.
 • Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers.
 • Je maakt een beleidsplan of ander beroepsproduct voor de eigen school of culturele
 • instelling.
 • Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling als cultuurcoördinator.

De training is opgebouwd uit vier fasen:

 1. Oriëntatie
  Aan het begin van de training kijk je naar je eigen werkpraktijk en waar je het verschil zou kunnen maken.
 2. Onderzoek
  In de tweede fase onderzoek je welke mogelijkheden er zijn om kwaliteit te beïnvloeden en welke kennis en vaardigheden er nodig zijn om dat ook daadwerkelijk te doen.
 3. Uitvoering
  In de derde fase ga je je plannen ook daadwerkelijk uitvoeren en kijken wat het effect daarvan is.
 4. Evaluatie
  Aan het einde van de training kijk je terug op de inzichten die je hebt opgedaan en welke persoonlijke ontwikkeling je hebt doorgemaakt. De training wordt afgerond met het formuleren van individuele vervolgstappen die je wilt nemen.

Studiebelasting en kosten

De training vraagt ongeveer 40 uur aan inzet, waarvan minimaal 20 contacturen. De contacturen kunnen zowel fysiek als online aangeboden worden. De kosten bedragen 750 euro. In de pilot is er ruimte voor 2-4 deelnemers uit Flevoland.

Data en tijden

Training regio Noord/Midden:
7 oktober in Amsterdam, 4 november in Amersfoort, 9 december in Utrecht, 27 januari in Almere, 17 maart in Amsterdam, 7 april in Utrecht EN 2 keer (landelijke) bijeenkomsten online. De tijden zijn: 14.30 – 17.30 uur. Houd rekening met reistijd.

Landelijke pilot

Provincie Flevoland (FleCk), Amsterdam (Mocca) en Provincie Utrecht (Kunst Centraal) vallen samen onder een van de vier regio’s waar de pilot van de Training Cultuurcoördinator VO in september start. Mocca, Kunst Centraal en NEOS zullen de pilot uitvoeren. FleCk is betrokken bij de ontwikkeling en in de klankbordgroep. De fysieke bijeenkomsten zullen waarschijnlijk plaatsvinden op wisselende locaties in het midden van het land en in Almere (ovb). De pilot wordt verder ondersteund door het LKCA.

Aanmelden

Aanmelden voor de Pilot Cultuurcoördinatoren training VO kan per direct via je lokale culturele partner en tot uiterlijk 5 juli.

In de pilot is er een beperkt aantal plaatsen. Geef je daarom snel op via je lokale culturele partner. Na aanmelding ontvang je een inschrijfformulier via FleCk. Bij overinschrijving wordt er geloot. Voor de zomervakantie laten wij weten of je kunt deelnemen. Contactpersoon FleCk: Edien Lammers, edien@cultuureducatieflevoland.nl.