13 juli 2023

Motie financiering Cultuureducatie afgewezen

In de afgelopen weken heeft D66 een motie voorbereid voor het behoud van financiële steun voor cultuureducatie in Zeewolde. Helaas bleek het hierop volgende raadsbesluit een afwijzing van de motie, tot grote treurnis van alle participanten van de cultuureducatie in Zeewolde.

Het doel van de motie was om gelden vrij te maken uit de reserve van de gemeentelijke begroting, zodat cultuureducatie voortgezet kan worden op het huidige niveau. Om dat te bewerkstelligen, is 2x een bedrag van 50.000 euro nodig. Met dit bedrag zou het lokale steunpunt blijven voortbestaan, inhoud verder kunnen ontwikkelen en het onderwijs, maatschappelijke provinciale en culturele partners ondersteunen in de uitvoering van het programma cultuureducatie.

De afwijzing van de motie zorgt voor veel teleurstellingen en zorgen over cultuureducatie in Zeewolde. Lokale betrokken stichtingen zullen hun uiterste best blijven doen om te blijven voorzien en te ontwikkelen, maar de toekomst van deze projecten is momenteel onzeker.